KAS sa tead, miks see mees oma kuue tükkideks käristab? Jehoova käskis tal seda teha. See mees on Jumala prohvet Ahija. Kas sa tead, kes on prohvet? Prohvet on inimene, kellele Jumal ütleb, mis tulevikus sünnib.

Ahija räägib siin Jerobeamiga. Jerobeam on mees, kelle Saalomon pani oma ehitustööde ülevaatajaks. Kui Ahija siin teel Jerobeami kohtab, teeb Ahija midagi imelikku. Ta võtab seljast uue ülekuue ja käristab selle kaheteistkümneks tükiks. Ta ütleb Jerobeamile: „Võta 10 tükki endale.” Kas sa tead, miks Ahija annab Jerobeamile 10 tükki?

Ahija selgitab Jerobeamile, et Jehoova võtab Saalomonilt kuningriigi ära. Ta ütleb, et Jehoova annab 10 suguvõsa Jerobeamile. See tähendab, et Saalomoni poeg Rehabeam valitseb ainult kahe suguvõsa üle.

Kui Saalomon kuuleb, mida Ahija Jerobeamile on rääkinud, saab ta väga vihaseks. Ta püüab Jerobeami tappa. Kuid Jerobeam põgeneb Egiptusesse. Mõne aja pärast Saalomon sureb. Ta oli kuningas 40 aastat, aga nüüd tõstetakse tema poeg Rehabeam kuningaks. Egiptuses saab Jerobeam teada, et Saalomon on surnud, ja ta läheb Iisraeli tagasi.

Rehabeam ei ole hea kuningas. Ta on rahva vastu veel halvem kui tema isa Saalomon. Jerobeam ja mõned teised tähtsad mehed lähevad kuningas Rehabeami juurde ja paluvad, et ta oleks rahva vastu lahkem. Kuid Rehabeam ei kuula neid. Ta muutub veel kurjemaks kui enne. Sellepärast tõstab rahvas Jerobeami kuningaks kümne suguvõsa üle, kuid kaht suguharu, Benjamini ja Juuda suguharu, jääb valitsema Rehabeam.

Jerobeam ei taha, et tema rahvas käib Jeruusalemma templis Jehoovat kummardamas. Sellepärast teeb ta kaks kuldvasikat ja meelitab kümnest suguharust koosneva kuningriigi alamaid neid kummardama. Varsti on maa täis kuritegevust ja vägivalda.

Ka kahest suguharust koosnevas kuningriigis on raskusi. Vähem kui viis aastat peale seda, kui Rehabeam kuningaks saab, tuleb Egiptuse kuningas Jeruusalemma vastu võitlema. Ta viib Jehoova templist ära palju varandust. Seega on tempel vaid lühikest aega selline, nagu see oli peale ehitamist.