Saul sai esimeseks Iisraeli kuningaks. Kuid Jehoova heitis ta kõrvale, ja tema asemel valiti kuningaks Taavet. Me saame Taaveti kohta palju teada. Noorukina võitles ta hiiglase Koljati vastu. Hiljem põgenes ta kadeda kuninga Sauli eest. Siis takistas kaunis Abigail teda rumalalt käitumast.

Seejärel saame palju teada Taaveti pojast Saalomonist, kes sai pärast Taavetit Iisraeli kuningaks. Esimesed kolm Iisraeli kuningat valitsesid igaüks 40 aastat. Peale Saalomoni surma jagunes Iisrael kaheks, põhjapoolseks ja lõunapoolseks kuningriigiks.

Põhjapoolne, kümnest suguharust koosnev kuningriik püsis 257 aastat, enne kui assüürlased selle hävitasid. Siis, 133 aastat hiljem, hävitati ka lõunapoolne kahe suguharu kuningriik. Sel ajal viidi iisraellased Babüloni vangi. Seega räägitakse NELJANDAS osas 510 aasta pikkusest ajalooperioodist, mille jooksul toimus palju põnevaid sündmusi.