OLED sa kunagi kuulnud, et eesel räägib? „Ei ole,” võid sa öelda. „Loomad ju ei oska rääkida.” Kuid Piibel jutustab meile ühest eeslist, kes rääkis. Vaatame nüüd, kuidas see juhtus.

Iisraellased on peaaegu valmis Kaananimaale minema. Moabi kuningas Baalak kardab iisraellasi. Sellepärast laseb ta kutsuda iisraellasi needma ühe targa mehe, kelle nimi on Bileam. Kui Baalak lubab Bileamile selle eest palju raha anda, istubki Bileam oma eesli selga ja asub teele Baalaki juurde.

Jehoova ei taha, et Bileam Tema rahvast neaks. Sellepärast saadab ta ingli, et ingel, pikk mõõk käes, tee peal seisaks ja Bileami peataks. Bileam ei näe inglit, kuid tema eesel näeb. Sellepärast püüab eesel mitu korda inglist kõrvale põigata, kuni lõpuks heidab lihtsalt tee peale pikali. Bileam on väga vihane ja lööb oma eeslit kepiga.

Siis teeb Jehoova nii, et Bileam kuuleb oma eeslit rääkimas. „Mida ma olen sulle teinud, et sa mind lööd?” küsib eesel.

„Sa oled mind naeruväärseks teinud,” ütleb Bileam. „Kui mul oleks mõõk, siis ma tapaksin su!”

„Olen ma kunagi varem sinuga niiviisi käitunud?” küsib eesel.

„Ei ole,” vastab Bileam.

Siis laseb Jehoova Bileamil näha inglit, kes mõõk käes, tee peal seisab. Ingel ütleb: „Miks sa lõid oma eeslit? Ma tulin sinu teed kinni panema, et sa ei saaks minna Iisraeli needma. Kui sinu eesel poleks minu eest kõrvale põiganud, oleksin ma sind surnuks löönud, aga sinu eeslile poleks ma midagi teinud.”

Bileam ütleb: „Ma olen pattu teinud. Ma ei teadnud, et sina seisad tee peal.” Ingel laseb Bileamil minna, ja Bileam läheb edasi Baalaki juurde. Ta püüab ikka veel Iisraeli needa, aga selle asemel paneb Jehoova ta hoopis kolm korda Iisraeli õnnistama.