KAS sa näed, mida Aabraham siin pildil teeb? Tal on nuga käes, ja paistab, nagu kavatseks ta oma poja ära tappa. Miks ta küll seda teeb? Kõigepealt aga vaatame, kuidas Aabraham ja Saara omale poja said.

Tuleta meelde, et Jumal oli neile tõotanud, et nad saavad poja. Kuid see tundus võimatuna, sest Aabraham ja Saara olid väga vanad. Aabraham siiski uskus, et Jumal võib teha seda, mis näib võimatuna. Mis siis juhtus?

Möödus terve aasta ajast, mil Jumal andis oma tõotuse. Kui siis Aabraham oli 100 ja Saara 90 aastat vana, said nad poeglapse, kellele pandi nimeks Iisak. Jumal täitiski oma tõotuse!

Aga kui Iisak oli suuremaks kasvanud, pani Jehoova Aabrahami usu proovile. Ta hüüdis: „Aabraham!” Ja Aabraham vastas: „Siin ma olen!” Siis ütles Jumal: „Võta oma poeg, oma ainus poeg Iisak, ja mine mäele, mille ma sulle näitan. Seal tapa oma poeg ja too ta ohvriks.”

Kui kurvaks need sõnad Aabrahami küll muutsid, sest ta armastas oma poega nii väga. Ja tuleta meelde, et Jumal oli tõotanud, et Aabrahami lapsed hakkavad Kaananimaal elama. Kuidas oleks see aga võimalik, kui Iisak on surnud? Aabraham ei saanud sellest aru, aga sellegipoolest kuulas ta Jumala sõna.

Kui Aabraham jõudis mäele, sidus ta Iisaki kinni ja pani ta omaehitatud altari peale. Siis võttis ta noa, et oma poeg tappa. Kuid just sel hetkel hüüdis Jumala ingel: „Aabraham, Aabraham!” Ja Aabraham vastas: „Siin ma olen!”

„Ära vigasta poissi ega tee talle midagi,” ütles Jumal. „Nüüd ma tean, et sa usud minusse, sest sa ei ole mulle keelanud oma ainust poega.”

Kui suur oli Aabrahami usk Jumalasse! Ta uskus, et Jehoovale ei ole miski võimatu, et Ta võib Iisaki isegi surnuist üles äratada. Tegelikult Jumal ei tahtnud, et Aabraham Iisaki tapaks. Sellepärast tegi Jumal nii, et üks lammas jäi lähedalasuvatesse põõsastesse kinni, ja Jumal ütles Aabrahamile, et ta ohverdaks lamba oma poja asemel.