Räägime noorest mehest, kes päästis oma onu elu. Selle noore mehe onu oli Paulus. Tema nimi pole teada, kuid Piibel ütleb, et ta tegi midagi, mis nõudis suurt vaprust. Kas sa tahaksid kuulda, mis ta tegi? —

Paulus oli Jeruusalemmas vangis. Ta oli kinni võetud, sest ta rääkis teistele Jeesusest. Mõned pahad mehed vihkasid Paulust ja mõtlesid välja kurja plaani. Nad ütlesid: „Lähme küsime väeülemalt, et ta laseks oma sõduritel Pauluse kohtusse tuua. Me peidame end tee ääres ja kui Paulus mööda läheb, siis me tapame ta!”

Pauluse õepoeg rääkis Paulusele ja väeülemale ühest kurjast plaanist

Pauluse õepoeg kuulis sellest kurjast plaanist. Mida ta tegi? Ta läks vanglasse ja rääkis sellest Paulusele. Paulus käskis tal kohe sellest plaanist väeülemale teada anda. Mis sa arvad, kas Pauluse õepojal oli lihtne minna väeülemaga rääkima? — Ei olnud, sest väeülem oli tähtis mees. Kuid Pauluse õepoeg oli vapper ja siiski tegi seda.

Väeülem teadis täpselt, mida teha. Ta pani valmis ligi 500 sõdurit, et need Paulust kaitseksid. Ta käskis neil viia Pauluse juba selsamal ööl Kaisareasse. Kas Paulus pääses eluga? — Pääses küll. Pahad mehed ei saanud teda rünnata. Nende kuri plaan kukkus läbi.

Mida sa võid sellest loost õppida? — Ka sina võid olla vapper nagu Pauluse õepoeg. Meil tuleb olla julge, kui räägime teistele Jehoovast. Kas sina räägid vapralt Jehoovast? — Niimoodi võid sa päästa kellegi elu.