ILMUTUSRAAMATUS on väljendeid, mida ei saa võtta sõna-sõnalt. (Ilmutus 1:1.) Näiteks on seal juttu naisest, kelle laubale on kirjutatud nimi „Suur Babülon”. See naine istub rahvahulkade ja rahvaste peal. (Ilmutus 17:1, 5, 15.) Kuna ükski tegelik naine seda teha ei saaks, peab Suur Babülon midagi sümboliseerima. Mille võrdkujuks on see sümboolne prostituut?

Tekstis Ilmutus 17:18 kirjeldatakse sedasama piltlikku naist kui „suurt linna, millel on võim maa kuningate üle”. Mõiste „linn” viitab organiseeritud inimeste kogule. Kuna sellel „suurel linnal” on võim „maa kuningate” üle, peab see naine, Suur Babülon, olema mingi mõjuvõimas rahvusvahelise haardega organisatsioon. Teda võib  õigustatult nimetada ülemaailmseks impeeriumiks. Millise impeeriumiga on tegu? See on religioosne impeerium. Mõningad sama teemaga seotud kirjakohad Ilmutusraamatus juhivad meid sellise järelduseni.

Impeerium võib olla poliitiline, kaubanduslik või religioosne. Naine, kes kannab Suure Babüloni nime, ei ole poliitiline impeerium, sest Jumala sõna ütleb, et „maa kuningad” ehk selle maailmakorralduse poliitiline osa on temaga „hooranud”. Ta on hooranud selles mõttes, et on sõlminud maailma juhtidega liite ning on teinud mida tahes, et saavutada nende üle mõjuvõimu. Sellepärast teda nimetataksegi „suureks prostituudiks”. (Ilmutus 17:1, 2; Jaakobuse 4:4.)

Suur Babülon ei saa olla kaubanduslik impeerium, sest „maa kaupmehed”, kes sümboliseerivad selle maailmakorralduse kaubanduslikku osa, leinavad tema hävingu tulles teda taga. Kuningad ja kaupmehed vaatavad Suure Babüloni hukkumist eemal seistes. (Ilmutus 18:3, 9, 10, 15–17.) Seepärast on loogiline järeldada, et Suur Babülon pole ei poliitiline ega kaubanduslik, vaid religioosne impeerium.

Seda, et Suur Babülon on religioosne impeerium, kinnitab ka tõsiasi, et tema „spiritistlikud teod” viivad eksitusse kõik rahvad. (Ilmutus 18:23.) Kuna igasugune spiritism on oma olemuselt religioosne ning seotud deemonitega, pole üllatav, et Piibel nimetab Suurt Babüloni „deemonite elupaigaks”. (Ilmutus 18:2; 5. Moosese 18:10–12.) Lisaks näitab Ilmutusraamat, et see impeerium töötab vastu õigele religioonile, käitudes vaenulikult „prohvetite” ja „pühade” suhtes. (Ilmutus 18:24.) Suure Babüloni viha õige religiooni vastu on nii suur, et ta kiusab julmalt taga ja isegi tapab „Jeesuse tunnistajaid”. (Ilmutus 17:6.) Selle kõige põhjal võime järeldada, et naine nimega Suur Babülon on ülemaailmne valereligiooni impeerium, mis hõlmab endas kõiki uskusid, kes on Jumal Jehoova vastasleeris.