1. Moosese 15:5

LÜHIDALT. Kasuta oluliste mõtete ilmestamiseks näitlikke õppevahendeid.

MIDA TEHA

  • Kasuta näitlikke õppevahendeid, mis teevad su õpetuse ilmekamaks ja meeldejäävamaks. Nendeks võivad olla pildid, diagrammid, kaardid, ajateljed või midagi muud sellist. Kasuta neid üksnes oluliste mõtete rõhutamiseks. Tee seda nii, et kuulajatele jääks meelde õpetlik iva, mitte vaid õppevahend ise.

  • Veendu, et näitlik õppevahend oleks kuulajatele hästi näha.