Matteuse 13:34, 35

LÜHIDALT. Kasuta õpetades lihtsaid näiteid, mis sobivad su kuulajatele ja aitavad neil olulistest mõtetest aru saada.

MIDA TEHA

  • Kasuta lihtsaid näiteid. Selgita Jeesuse eeskujul keerulisi õpetusi lihtsate näidete varal. Ära tee näidet tarbetute üksikasjadega liialt keeruliseks. Veendu, et näide on asjakohane ning ei juhi kuulajate tähelepanu peamiselt mõttelt kõrvale.

  • Kasuta kuulajatele sobilikke näiteid. Too näiteid tegevustest ja asjadest, mis huvitavad su kuulajaid. Ära aga tekita oma näidetega kuulajates piinlikkust.

  • Näitlikusta peamist mõtet. Ära too näiteid kõrvaliste mõtete, vaid üksnes peamiste mõtete kohta. Kasuta näidet nii, et kuulajatele jääks meelde selle iva, mitte vaid näide ise.