Matteuse 16:13–16

LÜHIDALT. Esita sobivaid küsimusi, et äratada teema vastu huvi ja seda ülal hoida, et kuulajatega arutleda ning et rõhutada olulisi mõtteid.

MIDA TEHA

  • Ärata huvi ja hoia seda ülal. Kasuta retoorilisi küsimusi, et ergutada kuulajaid kaasa mõtlema ja sütitada neis soovi rohkem teada saada.

  • Arutle kuulajatega. Tõstata küsimusi, et aidata kuulajatel jälgida põhjenduse loogilisust ja jõuda õigele järeldusele.

  • Rõhuta olulisi mõtteid. Juhata tähtis mõte sisse huviäratava küsimusega. Pärast olulise mõtte käsitlemist või arutelu lõpus esita kordamisküsimusi.