Õpetussõnad 3:21

LÜHIDALT. Aita kuulajatel mõista su kõneaine seost nende eluga ning selgita, mida neil tuleks teha.

MIDA TEHA

  • Mõtle oma kuulajatele. Mõtle, miks neil on tähtis seda infot kuulda ning mis mõte neid eriti võiks aidata.

  • Selgita materjali praktilist väärtust kogu arutelu vältel. Kuulajad peaksid algusest peale tundma, et see, mida sa räägid, on neile kasulik. Igat olulisemat mõtet käsitledes selgita, mida selle infoga peale hakata. Ole konkreetne.