1. Kust me võime saada vajalikku jõudu ja väge? (Joosua 1:9; Laul 68:35)

  2. Kuidas me saame oma usku üha tugevdada? (Heebr. 11:6)

  3. Miks me võime olla veendunud, et töö, mille Jehoova meile on andnud, läheb korda? (Haggai 2:4–9)

  4. Kuidas Jehoova meid katsumuste korral tugevdab? (Laul 18:6, 30; Kol. 4:10, 11)

  5. Mis aitab noortel ja abikaasadel toetada Jehoova ülemvõimu? (Matt. 22:37, 39)

  6. Kuidas me võime seista kindlalt usus ja saada tugevaks? (1. Kor. 16:13; Rooml. 15:5; Heebr. 5:11–6:1; 12:16, 17)