Millal ja miks tuleks kristlikul naisel oma pea katta? Vaadelgem, mida apostel Paulus Jumala vaimu juhatusel selle teema kohta kirjutas. Tema juhtnöörid aitavad meil langetada häid, Jumalale au toovaid otsuseid. Kirjakohas 1. Korintlastele 11:3–16 annab Paulus teada kolm tegurit, millega arvestada: 1) tegevused, mis nõuavad naiselt pea katmist, 2) olukorrad, kus tal tuleks seda teha, ja 3) põhjused, miks seda põhimõtet rakendada.

Tegevused. Paulus mainib kahte: palvetamine ja prohvetlik rääkimine. (Salmid 4, 5.) Palve on lugupidav pöördumine Jehoova poole. Prohvetlikult rääkimise alla käib tänapäeval igasugune piibliõpetustöö, mida kristlased teevad. Kas Paulus andis aga mõista, et naine peaks katma pea iga kord, kui ta palvetab või õpetab Piibli tõde? Ei, see sõltub olukorrast.

Olukorrad. Pauluse sõnul võib naisel tekkida vajadus pea katta perekonnas ja koguduses. Ta ütleb: „Naise pea on mees ... Naine seevastu häbistab oma pead, kui ta katmata peaga palvetab või prohvetlikult räägib.” (Salmid 3, 5.) Jehoova on määranud perekonnas mehe naise peaks. Kui  naine ei tunnusta kohaselt oma abikaasa autoriteeti ning võtab enda peale kohustused, mille Jehoova on määranud mehele, häbistab ta oma abikaasat. Näiteks kui naisel tuleb juhatada piibliuurimist abikaasa juuresolekul, tunnustab ta mehe autoriteeti sellega, et katab pea. Naine teeb seda sõltumata sellest, kas mees on ristitud või mitte, sest mees on perekonnapea. * Kui naine palvetab või õpetab oma alaealise ristitud poja juuresolekul, peaks ta samuti pea katma. Ta ei tee seda sellepärast, et ta poeg oleks perekonnapea, vaid autoriteedi pärast, mis on kristlikus koguduses antud ristitud meesliikmetele.

Paulus mainib kogudust, öeldes: „Kui keegi tahab vaielda, pooldades mõnda teist kommet, siis meil pole ühtki muud kommet, samuti pole seda Jumala kogudustel.” (Salm 16.) Kristlikus koguduses on juhtpositsioon antud ristitud meestele. (1. Timoteosele 2:11–14; Heebrealastele 13:17.) Vaid mehed määratakse kogudusevanemateks ja -abilisteks, et täita Jumala antud ülesannet hoolitseda tema karja eest. (Apostlite teod 20:28.) Mõnikord võib aga olukord nõuda, et kristlikul naisel palutakse täita kohustust, mis tavaliselt on kõlbliku ristitud venna ülesanne. Näiteks tuleb ehk õel juhatada kuulutustöökoosolekut, sest ühtegi kõlblikku ristitud venda ei ole või ühtegi sellist pole kohal. Või ehk juhatab ta ristitud venna juuresolekul varem kokkulepitud kodust piibliuurimist. * Kuna sellised tegevused on tegelikult osa kristliku koguduse õpetustööst, peaks ta katma pea, tunnustamaks, et täidab ülesannet, mis tavaliselt määratakse mehele.

Kuid on ka palju olukordi, kus õdedel ei tule oma pead katta. Näiteks pole see vajalik, kui õde vastab  kristlikel koosolekutel, teeb ukselt uksele kuulutustööd koos abikaasa või mõne teise ristitud vennaga või kui ta uurib Piiblit või palvetab koos oma ristimata lastega. Loomulikult võib kerkida muid küsimusi, ja kui õde ei tea, kuidas toimida, võib ta seda teemat põhjalikumalt uurida. * Kui ta on ikka ebakindel ja kui tema südametunnistus seda nõuab, pole sugugi vale oma pea katta, nagu juuresolevalt pildilt näha.

Põhjused. Salmis 10 on kaks põhjust, miks kristlik naine soovib seda nõuet täita. Seal öeldakse: „Inglite pärast peaks naine kandma peakatet kui allumise märki.” Esiteks pane tähele väljendit „allumise märk”. Pea katmisega saab naine näidata, et ta tunnustab autoriteeti, mis Jehoova on koguduses andnud ristitud meestele. Niisiis on sellest näha, et ta armastab Jumal Jehoovat ja soovib olla talle ustav. Teine põhjus ilmneb sõnades „inglite pärast”. Kuidas mõjutab neid võimsaid vaimolendeid see, kui naine katab pea?

Inglid jälgivad huviga Jumala autoriteedi tunnustamist kogu Jehoova organisatsioonis, nii taevas kui ka maa peal. Õigupoolest võivad ebatäiuslikud inimesed neile selles eeskujuks olla. Peavad ju inglidki tunnustama Jehoova autoriteeti, kuid üsna paljud neist ei ole seda teinud. (Juuda 6.) Tänapäeval võivad inglid näha olukordi, kus kristlik naine on tunduvalt kogenum, suuremate teadmistega ja intelligentsem kui mõni ristitud mees koguduses, ent ta allub siiski meelsasti selle venna autoriteedile. Mõni naine  on võitud kristlane, kellest saab hiljem Kristuse kaaspärija. Ta hakkab lõpuks teenima isegi kõrgemal positsioonil kui inglid ning valitsema koos Kristusega taevas. Milline suurepärane eeskuju inglitele! Õdedel on harukordne võimalus näidata ustava ja allaheitliku käitumisega oma südamesttulevat kuulekust miljonite Jumalale ustavate inglite nähes.

^ lõik 3 Kristlik naine ei palveta tavaliselt kuuldavalt oma uskliku abikaasa juuresolekul, välja arvatud mõnel harukordsel juhul, näiteks kui ta abikaasa pole haiguse tõttu enam võimeline rääkima.

^ lõik 1 Kui õde juhatab varem kokkulepitud piibliuurimist ja juures on meessoost ristimata kuulutaja, kes ei ole tema abikaasa, siis tal pole vaja peakatet kanda.

^ lõik 2 Lisateavet leiad ajakirjadest Vahitorn 15. veebruar 2015, lk 30; Vahitorn 15. juuli 2002, lk 26–27 ning Vahitorn 15. veebruar 1977, lk 125–128 (inglise keeles).