Kirjutusosakond, USA

Lõuna-Korea

Armeenia

Burundi

Sri Lanka

Et täita võimalikult hästi Piibli käsku kuulutada head sõnumit „igale rahvale, suguvõsale, keelele ja hõimule”, anname kirjandust välja umbes 750 keeles (Ilmutus 14:6). Kuidas me selle keerulise ülesandega hakkama saame? Meid aitavad eri maade kirjutajad ja suur hulk tõlkijaid – kõik Jehoova tunnistajad.

Algtekst kirjutatakse inglise keeles. Meie peakorteris töötab juhtiva kogu alluvuses kirjutusosakond. See koordineerib peakorteris ja veel mõnes harubüroos teenivate kirjutajate tööd. Tänu sellele, et artiklite kirjutajad on kõik väga erinevad, köidavad meie väljaanded eri kultuuridest inimesi.

Tekst edastatakse tõlkijatele. Kui tekst on toimetatud ja heaks kiidetud, saadetakse see elektrooniliselt eri maade tõlkemeeskondadele, kes selle tõlgivad, kontrollivad ja toimetavad. Tõlkijad püüavad „tõesõnu täpselt kirja panna”, et anda ingliskeelse teksti mõtte nende omas keeles täpselt edasi (Koguja 12:10).

Arvutid aitavad tööd kiirendada. Arvutid ei saa kirjutajaid ega tõlkijaid asendada. Kuid tänu arvutitele läheb töö kiiremini: võimalik on kasutada elektroonilisi sõnaraamatuid, keelekäsiraamatuid ja teatmeteoseid. Jehoova tunnistajad on loonud mitmekeelse elektroonilise kirjastussüsteemi (MEPS), mis võimaldab sadades keeltes teksti arvutisse sisestada ja seda koos piltidega leheküljele paigutada, nii et väljaanne on valmis trükkimiseks.

Miks tehakse niisuguseid jõupingutusi isegi keelte puhul, mida räägib vaid mõni tuhat inimest? Sest Jehoova tahe on, et „kõiksugused inimesed pääseksid ja õpiksid tõde hästi tundma” (1. Timoteosele 2:3, 4).

  • Millised tööd on seotud meie väljaannete kirjutamisega?

  • Miks me tõlgime kirjandust nii paljudesse keeltesse?