Malawi

Kuulutustöökoosolek

Kuulutustöö

Kogudusevanemate koosolek

Piibli kreekakeelses osas mainitakse sageli Barnabast ja apostel Paulust. Need mehed teenisid reisivate ülevaatajatena, külastades algkristlikke kogudusi. Miks nad seda tegid? Nad olid siiralt huvitatud oma usukaaslaste heaolust. Seda on hästi näha Pauluse sõnadest Barnabasele „Lähme õige tagasi ..., et näha, kuidas vendadel läheb” (Apostlite teod 15:36). Paulus oli valmis reisima sadu kilomeetreid, et minna vendi usus kinnitama. Samasugune valmidus on reisivatel ülevaatajatel tänapäeval.

Nad tulevad meid ergutama. Iga ringkonnaülevaataja külastab umbes 20 kogudust, veetes igaühega neist kaks korda aastas ühe nädala. Me võime neilt vendadelt, ja kui nad on abielus, siis ka nende naistelt, palju õppida. Nad püüavad saada tuttavaks nii koguduse noortega kui ka eakatega. Samuti soovivad nad meiega kuulutama ja meie piibliuurimistele tulla. Ringkonnaülevaatajad teevad koos kogudusevanematega karjasekülastusi ning esitavad koosolekutel ja kokkutulekutel tiivustavaid ja uskutugevdavaid kõnesid (Apostlite teod 15:35).

Nad tunnevad kõigi vastu huvi. Ringkonnaülevaatajad on siiralt huvitatud koguduste vaimsest olukorrast. Nad kohtuvad kogudusevanemate ja -abilistega, et saada teada, kuidas kogudusel läheb, ja anda vendadele praktilisi soovitusi, kuidas oma ülesandeid hästi täita. Nad aitavad pioneere, et need võiksid teenistuses edukad olla, ning tutvuvad meeleldi uutega, kes on kogudusega liitunud, et kuulda, milliseid edusamme nad on teinud. Igaüks neist vendadest annab endast parima, et olla „kaastööline, kes tegutseb ... [meie] heaks” (2. Korintlastele 8:23). Meil tuleks võtta eeskujuks nende usku ja pühendumust Jumalale (Heebrealastele 13:7).

  • Miks ringkonnaülevaatajad kogudusi külastavad?

  • Millist kasu sina nende külastustest võid saada?