Hispaania

Valgevene

Hongkong

Peruu

Veidi aega enne oma surma ütles Jeesus: „Head sõnumit kuningriigist kuulutatakse kogu maailmas tunnistuseks kõigile rahvastele ja siis tuleb lõpp” (Matteuse 24:14). Kuidas pidi aga selline ülemaailmne töö tehtud saama? Selleks tuli järgida Jeesuse eeskuju, mille ta andis maa peal olles (Luuka 8:1).

Külastame inimesi nende kodudes. Jeesus õpetas oma jüngreid kuulutama head sõnumit majast majja (Matteuse 10:11–13; Apostlite teod 5:42; 20:20). Neile esimese sajandi evangeeliumikuulutajatele olid määratud kindlad territooriumid, kus kuulutada (Matteuse 10:5, 6; 2. Korintlastele 10:13). Samamoodi on meie kuulutustöö tänapäeval hästi organiseeritud; igale kogudusele on antud kuulutamiseks oma territoorium. Nii on meil võimalik täita Jeesuse käsku „rahvale kuulutada ja põhjalikult tunnistust anda” (Apostlite teod 10:42).

Kuulutame inimestele kõikjal, kus neid on. Jeesus jättis meile eeskuju ka sellega, et kuulutas inimestele avalikes kohtades, näiteks mere ääres või kogukonna kaevu juures (Markuse 4:1; Johannese 4:5–15). Ka meie üritame inimestega Piiblist juttu alustada igal pool: tänavatel, ärides, parkides; või püüame neid telefonitsi kätte saada. Peale selle kasutame ära häid võimalusi anda tunnistust oma naabritele, töö- või klassikaaslastele ja sugulastele. Kõik need pingutused kokku on teinud võimalikuks selle, et miljonid inimesed kõikjal maailmas on kuulnud head sõnumit päästest (Laul 96:2).

Kellele sina võiksid rääkida head sõnumit Jumala kuningriigist ja sellest, millist tulevikku see pakub? Ära hoia seda lootusesõnumit vaid enda teada! Räägi seda teistele esimesel võimalusel.

  • Millist „head sõnumit” tuleb meil kuulutada?

  • Kuidas järgivad Jehoova tunnistajad kuulutustöös Jeesuse eeskuju?