Uus-Meremaa

Jaapan

Uganda

Leedu

Algkristlikud koosolekud koosnesid põhiliselt laulmisest, palvetamisest ning Pühakirja lugemisest ja selle üle arutlemisest; ei järgitud mingeid rituaale (1. Korintlastele 14:26). Meie koosolekud on üldjoontes samasugused.

Me saame Piiblil põhinevat praktilist juhatust. Nädalalõpul tuleb iga kogudus kokku kuulama pooletunnist avalikku kõnet selle kohta, kuidas Piibel on seotud meie elu ja praeguse ajaga. Kõiki ergutatakse kirjakohti oma Piiblist järele vaatama. Pärast kõnet on tunniajane Vahitorni-uurimine, kus kõik kohalviibijad võivad osaleda arutelus, mis põhineb ühel Vahitorni uurimisväljaande artiklil. See arutelu aitab meil mõista, kuidas Piibli juhatust oma elus järgida. Maailma enam kui 110 000–s Jehoova tunnistajate koguduses uuritakse sama artiklit.

Meil aidatakse lihvida oma õpetamisoskust. Me koguneme ka ühel nädalasisesel õhtul ja siis toimub kolmeosaline koosolek „Kristlik elu ja teenistus”, kus käsitletakse materjali iga kuu ilmuvast koosoleku töövihikust. Esimeses osas, „Aardeid Jumala sõnast”, käsitletakse mõtteid Piibli peatükkidest, mis koguduseliikmed on enne ise läbi lugenud. Teises osas, mis kannab pealkirja „Valmistume kuulutustööks”, näidatakse, kuidas rääkida Piiblist teistele. Koosoleku juhataja annab nõu, et aidata meil oma lugemis- ja vestlemisoskust parandada (1. Timoteosele 4:13). Viimases osas pealkirjaga „Kristlik eluviis” räägitakse sellest, kuidas Piibli põhimõtteid igapäevaelus rakendada. Selles osas on ka küsimuste ja vastuste vormis arutelu, mis aitab meil süvendada oma arusaamist Piiblist.

Kui sa meie koosolekutele tuled, siis avaldab sulle kahtlemata muljet neil pakutava piiblihariduse kõrge tase (Jesaja 54:13).

  • Mida sa võid meie koosolekutelt oodata?

  • Millisele meie iganädalasele koosolekule sa tahaksid tulla?