Kanada

Majast majja kuulutustöö

Piibliuurimine

Isiklik uurimine

Väljendit „pioneer” kasutatakse sageli inimese kohta, kes on milleski algataja, teerajaja. Jeesus oli justkui pioneer: Jumal saatis ta maa peale osalema elutoovas teenistuses ja rajama teed päästeks (Matteuse 20:28). Jeesuse tänapäevased järelkäijad pühendavad tema eeskujul võimalikult palju aega inimeste õpetamisele (Matteuse 28:19, 20). Mõned neist saavad osaleda pioneerteenistuses, nagu meie seda nimetame.

Pioneer on täisajaline hea sõnumi kuulutaja. Kõik Jehoova tunnistajad on hea sõnumi kuulutajad. Mõned aga on sättinud oma elu nii, et saavad teenida üldpioneerina ja osaleda kuulutustöös 70 tundi iga kuu. Sel põhjusel käivad paljud neist palgatööl vaid osaajaliselt. On ka neid, kes määratakse teenima eripioneerina paigas, kus on suurem vajadus kuningriigikuulutajate järele. Nemad osalevad iga kuu teenistuses 130 või rohkem tundi. Pioneerid on rahul tagasihoidliku elustiiliga, olles kindlad, et Jehoova annab neile eluks hädavajaliku (Matteuse 6:31–33; 1. Timoteosele 6:6–8). Need, kes ei saa osaleda täisajalises pioneeritöös, saavad võimaluse korral teenida abipioneerina, suurendades oma kuulutustööd 30 või 50 tunnini kuus.

Pioneeri ajendiks on armastus Jumala ja inimeste vastu. Nagu Jeesus, näeme ka meie, millises trööstitus vaimses olukorras on paljud inimesed tänapäeval (Markuse 6:34). Meil on teadmised, mis võivad neid juba praegu aidata, andes neile kindla tulevikulootuse. Armastus ligimese vastu ajendab pioneere kasutama heldelt oma aega ja jõudu, et aidata teistel head sõnumit mõista (Matteuse 22:39; 1. Tessalooniklastele 2:8). Tulemuseks on see, et pioneeri usk tugevneb, tal on Jumalaga veelgi lähedasemad suhted ja ta kogeb suurt rõõmu (Apostlite teod 20:35).

  • Kes on pioneer?

  • Mis ajendab mõningaid teenima üld- või eripioneerina?