MATTEUSE 4:12 MARKUSE 6:17–20 LUUKA 3:19, 20 JOHANNESE 3:22–4:3

  • JEESUSE JÜNGRID RISTIVAD INIMESI

  • RISTIJA JOHANNES HEIDETAKSE VANGI

Pärast paasapüha tähistamist 30. aasta kevadel lahkub Jeesus koos jüngritega Jeruusalemmast. Kuid nad ei lähe kohe tagasi koju Galileasse. Nad lähevad hoopis Juudamaa maapiirkonda, kus nad ristivad paljusid. Ristija Johannes on umbes aasta sama tööd teinud ning mõned tema jüngrid on siiani koos temaga. Tõenäoliselt on nad Jordani jõe orus.

Jeesus ise ei risti kedagi, seda teevad tema juhatusel ta jüngrid. Praegu õpetavad nii Jeesus kui ka Johannes juute, kes kahetsevad oma patte, millega nad on eksinud Moosese seaduse vastu. (Apostlite teod 19:4.)

Ent Johannese jüngrid on kadedad ja kaebavad Jeesuse peale: „See mees, kes oli koos sinuga ..., ristib inimesi ja kõik lähevad tema juurde.” (Johannese 3:26.) Johannes aga pole kade, vaid rõõmustab Jeesuse edu üle ning soovib, et tema jüngridki rõõmustaksid. Johannes tuletab neile meelde: „Te ise olete selle tunnistajad, et ma ütlesin: „Mina ei ole messias, vaid mind on saadetud tema eel.”” Ta selgitab seda mõtet lihtsa näite abil, öeldes: „Peigmees on see, kellel on pruut. Peigmehe sõber aga seisab kõrval ja on väga rõõmus, kuuldes peigmehe häält. Nõnda on minugi rõõm saanud täielikuks.” (Johannese 3:28, 29.)

Johannes rõõmustas nagu peigmehe sõber, kui ta mitu kuud tagasi Jeesusele oma jüngreid tutvustas. Osa neist järgnes Jeesusele ja mõne aja pärast võitakse nad püha vaimuga. Johannes tahab, et ka tema praegused jüngrid saaksid Jeesuse järelkäijateks. Õigupoolest ongi Johannese eesmärk valmistada ette teed Kristuse teenistuseks. Johannes selgitab: „Tema peab kasvama, mina aga kahanema.” (Johannese 3:30.)

Üks teine Johannes, kes on Jeesuse jünger, kirjutab hiljem Jeesuse päritolu ja ülitähtsa rolli kohta inimkonna päästmisel: „Kes tuleb ülalt, on üle kõigi teiste. ... Isa armastab Poega ja on andnud kõik tema kätte. Kes Pojasse usub, saab igavese elu, aga kes Pojale ei kuuletu, ei saa elu, vaid Jumala viha jääb tema peale.” (Johannese 3:31, 35, 36.) Milline tähtis tõde!

Peagi pärast seda, kui Ristija Johannes on oma jüngritele öelnud, et tema tähtsus ja töö hulk kahaneb, laseb kuningas Herodes ta vahistada. Herodes on võtnud endale naiseks oma poolvenna Filippuse naise Herodiase. Kui Johannes tema kõlblusetu teo paljastab, heidab Herodes ta vangi. Kuuldes, et Johannes on vahistatud, lahkub Jeesus koos jüngritega Juudamaalt ja läheb Galileasse. (Matteuse 4:12; Markuse 1:14.)