KAASTUNDLIK

Täiusliku inimesena ei muretsenud Jeesus paljude asjade pärast, mis vaevasid teisi inimesi. Ometi oli ta teistest väga huvitatud. Ta oli nende heaolu nimel valmis oma mugavustsoonist välja minema. Kaastunne ajendas teda teisi aitama. Näiteid selle kohta võib leida peatükkidest 32, 37, 57, 99.

SÕBRALIK

Igas vanuses inimesed – nii noored kui ka vanad – pöördusid vabalt Jeesuse poole, sest ta ei olnud üleolev ega ennast täis. Kuna nad tajusid, et Jeesus on neist huvitatud, tundsid nad end tema seltsis hästi. Vaata peatükke 25, 27, 95.

PALVEMEELNE

Jeesus pöördus tihti siiras palves oma isa poole. Ta tegi seda nii omaette kui ka koos jüngritega olles. Jeesus ei palvetanud ainult söögiaegadel, vaid ka muul ajal. Ta palvetas selleks, et oma isa tänada, teda ülistada ja temalt enne tähtsate otsuste langetamist tarkust paluda. Vaata selle kohta näiteid peatükkidest 24, 34, 91, 122, 123.

ISETU

Sageli, kui Jeesusele oleks kulunud ära puhkus ja lõõgastus, seadis ta teiste vajadused enda omadest ettepoole. Ta ei mõelnud ainult enda peale. Selleski andis Jeesus meile head eeskuju. Näiteid Jeesuse isetusest võib leida peatükkidest 19, 41, 52.

ANDESTAV

Jeesus tegi rohkem, kui vaid rääkis andestamise tähtsusest. Ta oli ka ise oma jüngrite ja teiste vastu andestav. Mõtiskle näidete üle, mis on kirjas peatükkides 26, 40, 64, 85, 131.

INNUKAS

Pühakirjas oli ennustatud, et enamik juute ei võta messiat vastu ja et tema vaenlased tapavad ta. Ent selle asemel et paljud heateod tegemata jätta, seisis Jeesus innukalt õige jumalateenimise eest. Ta on innukuse eeskujuks kõigile oma järelkäijatele, kellesse suhtutakse halvasti või kellele osutatakse vastupanu. Vaata peatükke 16, 72, 103.

ALANDLIK

Jeesus oli ebatäiuslikest inimestest paljudes asjades pea jagu üle, näiteks tarkuses. Kahtlemata oli tal täiusliku inimesena selliseid füüsilisi ja vaimseid võimeid, mida kellelgi teisel polnud. Ometi oli ta valmis teisi alandlikult teenima. Alandlikkusest räägivad peatükid 10, 62, 66, 94, 116.

KANNATLIK

Jeesus oli alati kannatlik, kui apostlid ja teised ei järginud tema eeskuju või ei teinud seda, mis ta ütles. Kui oli vaja, kordas ta neile kannatlikult seda, mida ta oli neile varemgi õpetanud, et nad võiksid Jehoovaga lähedasemaks saada. Jeesuse kannatlikkusest saab lugeda peatükkidest 74, 98, 118, 135.