Algab töö haitikeelsel territooriumil

Kuulutustöö hispaaniakeelsel territooriumil on olnud väga tulemusrikas. Aja jooksul on aga kolinud riiki muid keeli kõnelevaid inimesi ja nemadki on kuulanud hea meelega lootusesõnumit, mida me pakume. Naaberriigis Haitis räägitakse peamiselt haiti keelt. Kuigi Dominikaani Vabariigi ja Haiti omavahelised suhted on mõnikord olnud pingelised, moodustavad tuhanded haitilased kaunis suure osa Dominikaani tööjõust ning nende arv on hiljuti märkimisväärselt kasvanud.

Aastaid suunati Piibli tõest huvitatud haiti keelt rääkivad inimesed hispaaniakeelsetesse kogudustesse. Et neid usuliselt paremini aidata, palus juhtiv kogu 1993. aastal Guadeloupe’i harubürool kutsuda üles oma eripioneere minema Dominikaani Vabariiki haiti keelt kõnelevaid inimesi aitama. Üks abielupaar kolmest, kes selleks soovi avaldas, olid Barnabé ja Germaine Biabiany. „Algul oli meil haiti keeles kõigest kaks brošüüri,” jutustab Barnabé. „Ülejäänud kirjandus oli prantsuskeelne, seega pidime kõike prantsuse keelest haiti keelde tõlkima.”

 Jaanuaris aastal 1996 oli Higüeys üheksa ja Santo Domingos kümme kuulutajat, kes olid valmis toetama haitikeelset gruppi. Niisiis moodustati kummaski linnas grupp ja neist said ajapikku kogudused. Kuid need lõpetasid tegevuse, sest paistis, et paljud haitilased tahtsid õppida hispaania keelt ja käia seepärast hispaaniakeelses koguduses. Barnabé räägib: „Me kohtusime teenistusosakonna vendadega ja tundus mõistlik lõpetada ajutiselt töö haitikeelsel territooriumil.”

Haitikeelsel territooriumil algab töö uuesti

Aastal 2003 määras juhtiv kogu misjonäridest abielupaari Dong ja Gladys Barki haitikeelsele territooriumile Dominikaani Vabariigis. Nad teenisid kaks aastat Higüeys ja nende töö hakkas peagi vilja kandma. 1. juunil 2005 moodustati haitikeelne kogudus. Dong Bark, Barnabé Biabiany ja misjonär Steven Rogers reisisid väsimatult kogu maal ringi, et edendada tööd haitikeelsel territooriumil.

Töö läks hästi edasi ja rajati üha uusi kogudusi. 1. septembril 2006 moodustati esimene haitikeelne ringkond, kuhu kuulus seitse kogudust ja kaks gruppi ning ringkonnaülevaatajaks oli Barnabé Biabiany.

Järgnevatel aastatel saadeti Dominikaani Vabariiki haitikeelsele territooriumile veel misjonäre. Peale selle tulid appi paljud vabatahtlikud Euroopast, Kanadast, USA-st ja mujalt. Rühm pädevaid vendi sai ülesandeks valmistada ette haiti keele kursus nii välismaalastele kui ka kohalikele vendadele ja õdedele.

Paljud järeldavad, et mittehaitilased, kes räägivad haiti keelt, on Jehoova tunnistajad.

 Tõik, et paljud dominikaanlased püüavad haiti keelt õppida, avaldab haitilastele positiivset mõju. Kui dominikaanlasest kuulutaja selgitab Piibli tõdesid haiti keeles, hajutab see pingeid ja loob soodsa atmosfääri kuningriigisõnumi jagamiseks. Kuna suur hulk meie vendi ja õdesid on õppinud ära haiti keele, järeldavad paljud, et mittehaitilased, kes räägivad haiti keelt, on Jehoova tunnistajad.

Näitamaks, kui suurt mõju avaldab huvi osutamine teisest kultuurist inimeste vastu, mõelgem ühe dominikaanlasest pioneeri kogemusele. See õde käis haiti keele kursusel ja kohtas kuulutustööl haiti abielupaari, kes ilmutas huvi. Õde külastas neid uuesti, et hakata nendega Piiblit uurima. Ta jutustab: „Kohale jõudes tervitasin naist põsemusiga, nagu on Dominikaani Vabariigis naiste seas tavaks. Naine aga puhkes nutma. Küsisin temalt: „Mis juhtus?” Ta vastas: „Esimest korda kõigi nende aastate jooksul, mis ma olen siin elanud, annab keegi mulle tervituseks põsemusi.””

Jehoova õnnistusel tehtud kõva töö selles kuulutustöövallas on toonud kaasa hämmastava kasvu. 1. septembril 2009 oli 23 haitikeelset kogudust ja 20 gruppi, nii et moodustati teine ringkond. 2011. aasta mälestusõhtul viibinute arv näitas, et tulevikus on kasvu loota. Näiteks Río Limpio väikelinnas, kus on 11 kuulutajat, tuli mälestusõhtule koguni  594 inimest! Kui vennad otsustasid pidada mälestusõhtu Las Yayas de Viajama linnas, kus polnud ühtegi kuulutajat, saabus mälestusõhtule 170 inimest. Septembris 2011 oli 33 haitikeelset kogudust ja 21 gruppi. Seega moodustati 2012. aastal veel üks ringkond.

Dominikaani Vabariigi ja Haiti harubüroo teevad koostööd, et anda mõlema riigi tunnistajatele väljaõpet. Haiti keeles on toimunud viis vallaliste vendade piiblikooli kursust ja neli abielupaaride piiblikooli kursust.

Haiti keele õppimine