20. oktoobril 2012 võisid Lõuna-Koreas elavad Jehoova tunnistajad tunda suurt rõõmu sellest, et Jehoovale pühitseti renoveeritud ja uued harubüroohooned. Sündmuse tegi iseäranis eriliseks see, et tunnistajad on selles riigis ustavalt tegutsenud nüüd juba 100 aastat. Pealegi ületas 2012. aastal kuulutajate arv esimest korda 100 000 piiri. Umbes 1200 kohalikku vabatahtlikku ja 239 rahvusvahelist ehitajat üheksast riigist ehitasid uue elumaja, trükikoja, autohooldustöökoja ning uued audio- ja videostuudiod. Lisaks said olemasolevad hooned uue kuue.

Anthony Morris juhtivast kogust esitas innustava pühitsemiskõne 3037 õele ja vennale. Järgmisel päeval  toimus suures näitusesaalis erikoosolek, mis kanti interneti vahendusel üle kõigile enam kui 1300 kogudusele Lõuna-Koreas. Kokku kuulas seda hingekosutavat vaimset programmi 115 782 Jehoova tunnistajat ja huvilist.

9. märts 2013 on kuupäev, mida Libeerias elavad Jehoova tunnistajad meenutavad südamesoojusega veel kaua aega. Sel päeval kogunesid külalised 11 riigist, et pühitseda äsja renoveeritud ja laiendatud harubüroohooned. Kõik kuulasid põnevusega pühitsemiskõnet, mille esitas juhtiva kogu liige Guy Pierce. Kodusõda oli harubüroo uute hoonete planeerimis- ja ehitustöid kümmekond aastat edasi lükanud. Nüüd laienes harubüroo kõrval olevale kinnistule, mida mässulised olid varem kasutanud peidukoha ja põgenikelaagrina. Peeteli pere 51 liiget on rõõmsad, et nende kasutuses on nüüd 35-toaline elumaja, uuendatud büroohoone  ning uus väljastusosakonna ladu, hooldushoone, köök ja söögisaal.

Gruusias elavad südamlikud ja vaimsete huvidega inimesed. Pärast Nõukogude Liidu lagunemist ootas sealseid Jehoova teenijaid ees imeline teokraatliku kasvu periood, millele järgnes äge tagakiusamine. Praeguseks on vastupanu enamjaolt raugenud. Gruusia Jehoova tunnistajate ajaloo tähtsaks verstapostiks oli 6. aprill 2013, kui juhtiva kogu liige David Splane pühitses uuendatud harubüroohoone koos uute kõrvalhoonetega ja kokkutulekusaali, samuti uue hoone, kus hakkavad toimuma hea sõnumi kuulutajate kool ning reisivate ülevaatajate ja nende naiste kool. Lisaks 800-le Jehoova tunnistajale Gruusiast oli programmi tulnud kuulama veel 338 külalist 24 riigist.

Gruusia

Järgmisel päeval pidas vend Splane erikõne 15 200 inimesele, kes vaatasid videoülekannet oma koguduse koosolekupaikades üle kogu Gruusia. See rahvusvaheline sündmus läks paljudele südamesse. Üks noor vend sõnas: „Nüüd ma tean, missugune on elu uues maailmas.”

29. juunil 2013 pühitseti Birmas Yangoni Peeteli uus kolmekorruseline büroohoone. Pühitsemiskõnet, mille pidas Guy Pierce juhtivast kogust, kuulas 1013 inimest 11 riigist. Kui vennad ja õed olid Yangoni rahvusvahelises lennujaamas külalisi vastu võtmas, pöördus nende poole mees, kes on pärit riigist, kus Jehoova tunnistajate töö on keelatud. Mees viitas tunnistajate käes olevatele siltidele, kus oli kirjas „Tere tulemast, Jehoova tunnistajad!”, ning uuris: „Kas te tervitate siin tunnistajaid, kes tulevad mingile kohtuistungile?” „Ei,  me võtame siin oma sõpru vastu,” vastati talle. „Aga kes see Jehoova siis on?” päris mees. Pole vist vaja lisadagi, et vennad ja õed jagasid talle suurima rõõmuga selgitusi. Päev pärast pühitsemisprogrammi toimus Birma konvendikeskuses erikoosolek, kus vend Pierce pidas kõne teemal „Teeni Jehoovat mõistliku südamega”. Programm kanti telefonitsi üle kuude paika, nii et seda ajakohast kõnet sai kuulata ühtekokku 2963 inimest. Üks bussijuht, kes tõi osa kohalikke vendi ja õdesid Yangoni erikoosolekule, märkis: „Ma panen tähele, et te olete teistest usklikest sootuks erinevad. Te käitute hästi, olete viisakalt riides ja väga lahked. Olen bussijuhina pidanud sõidutama väga erinevaid seltskondi, aga nii korralikke inimesi nagu teie, näen esimest korda.”

Birma. Kohalikud kuulutajad võtavad vastu harubüroo pühitsemisele saabunud külalisi

Jehoova ustavatel teenijatel Moldovas oli põhjust rõõmustada, kui kolmapäeval, 3. juulil 2013 esitas juhtiva  kogu liige Stephen Lett kõne sealse harubüroo juurdeehitise pühitsemiseks. Moldovas valmis kolmekorruseline hoone, kus on kirjanduseladu, kümme eluruumi ning kahekorruseline kuningriigisaal, mida kasutab seitse kogudust. Moldova Peeteli pere 33 liiget võõrustasid rõõmuga külalisi, kes olid saabunud Iirimaalt, Hollandist, Rumeeniast, Saksamaalt, Ukrainast, USA-st ja Venemaalt. Pühitsemisel viibis ka arvukalt vendi ja õdesid, kes teenisid Jehoovat ustavalt juba keeluajal ning kellest mõned olid aidanud tollal kirjandust paljundada ja laiali jagada. Samuti oli kohal mitmeid, keda endises Nõukogude Liidus Jehoova tunnistajate vastu suunatud kampaaniate käigus koos vanematega Siberisse küüditati. Pühapäeval pidas vend Lett sütitava kõne, mis tõlgiti rumeenia ja vene keelde ning mida kuulas 14 705 inimest. Tegu oli Moldova Jehoova tunnistajate ajaloo suurima kokkutulekuga.

Palveta alati ja ära anna alla

Jeesus toonitas, et meil tuleks „alati palvetada ja mitte alla anda” (Luuka 18:1). Jumala poole palvetades tugevneb sinu usk. Seepärast palveta lakkamatult ja ole palves püsiv (1. Tess. 5:17; Rooml. 12:12). Kui sa seda teed, varustab „rahu Jumal ... [sind] kõige heaga täitma tema tahet, teostades ... Jeesus Kristuse kaudu [sinus] seda, mis on tema silmis meelepärane” (Heebr. 13:20, 21).