Joosija sai Juuda kuningaks, kui ta oli 8-aastane. Neil päevil tegeles Juuda rahvas maagiaga ja kummardas ebajumalaid. Kui Joosija oli 16-aastane, tahtis ta teada, kuidas on Jehoovat õige teenida. 20-aastaselt hakkas ta hävitama Juudamaalt ebajumalaid ja nende altareid ning 26-aastaselt lasi ta korda teha Jehoova templi.

Ülempreester Hilkija leidis templist kirjarulli Jehoova seadusega. See võis olla seesama kirjarull, mille pani kirja Mooses. Kuninga sekretär Saafan läks kirjarulliga Joosija juurde ja hakkas seadust valju häälega ette lugema. Joosija kuulas ja mõistis, et rahvas on olnud Jehoovale sõnakuulmatu juba palju aastaid. Kuningas ütles Hilkijale: „Jehoova on meie peale väga pahane. Mine räägi temaga. Jehoova ütleb, mida me peame tegema.” Jehoova andis vastuse naisprohvet Hulda kaudu. Ta ütles: „Juuda rahvas on mu hüljanud. Nad saavad karistada, aga mitte sel ajal, kui Joosija on kuningas, sest Joosija on väga alandlik mees.”

Niipea kui kuningas Joosija sõnumi kätte sai, läks ta templisse ja kutsus Juuda rahva kokku. Siis luges ta rahvale Jehoova seaduse ette. Joosija ja rahvas tõotasid Jehoovale, et kuuletuvad talle kogu südamest.

 Juudamaalased polnud tähistanud paasapüha juba palju aastaid. Kui Joosija oli lugenud seadusest, et paasapüha tuleks tähistada igal aastal, kutsus ta rahvast üles: „Peame nüüd paasapüha Jehoova auks!” Siis tegi ta ettevalmistusi suure hulga ohvrite toomiseks ja kogus templisse laulukoori. Rahvas pidas paasapüha ja seejärel seitse päeva hapnemata leibade püha. Viimati tähistati paasapüha niimoodi Saamueli päevil. Joosija tõepoolest armastas väga Jumala seadust. Kas ka sulle meeldib see, kui sa saad Jehoova kohta rohkem teada?

„Sinu sõna on mu jalale lambiks ja valguseks mu teerajal.” (Laul 119:105)