Pärast Sauli surma sai kuningaks Taavet. Ta oli siis 30-aastane. Kui ta oli mõned aastad kuningana valitsenud, tegi ta ränga vea. Taavet nägi ühel ööl kuningakoja katuselt üht ilusat naist. Ta sai teada, et naise nimi on Batseba ning tema mees on sõdur Uurija. Taavet lasi Batseba enda juurde kuningakotta kutsuda. Nad magasid koos ja Batseba jäi lapseootele. Taavet tahtis oma tegu varjata. Seepärast andis ta oma väepealikule käsu: „Pane Uurija lahingus esimesse ritta, teised aga mingu tema tagant ära.” Pärast seda, kui Uurija lahingus surma sai, abiellus Taavet Batsebaga.

Jehoova nägi kogu seda lugu pealt. Mida ta tegi? Ta saatis Taaveti juurde prohvet Naatani. Naatan jutustas ühe loo: „Elasid kord rikas ja vaene mees. Rikkal mehel oli palju lambaid, vaesel mehel oli aga üks pisike utetall, keda ta väga armastas. Rikas mees võttis vaeselt mehelt ära tema ainsa lambatalle.” Taavet sai väga vihaseks ja ütles: „See rikas mees on surma väärt!” „See rikas mees oled sina,” andis Naatan Taavetile teada. Taaveti süda läks raskeks ja ta tunnistas Naatanile: „Ma olen Jehoova vastu pattu teinud.” See ränk viga tõi Taavetile ja ta perele palju muret. Jehoova karistas Taavetit, kuid jättis ta ellu, sest ta oli aus ja alandlik mees.

Taavet tahtis Jehoovale templit ehitada, aga Jehoova valis templi ehitajaks tema poja Saalomoni. Selleks et  Saalomonil oleks lihtsam templit ehitada, alustas Taavet ettevalmistustöid. Ta ütles: „Jehoova tempel peab olema väga võimas. Saalomon on noor, aga sellest pole midagi, ma aitan tal tööga pihta hakata.” Taavet annetas ehitustööks palju raha. Ta valis töö tegemiseks oskuslikud meistrimehed. Samuti kogus ta kulda ja hõbedat ning lasi Tüürosest ja Siidonist tuua seedripuid. Enne oma surma andis Taavet Saalomonile ehitusplaanid. Taavet ütles: „Jehoova käskis mul need sinu jaoks kirja panna. Jehoova aitab sind. Ära karda! Ole tugev ja asu tööle!”

„Kes oma üleastumisi varjab, sel ei lähe hästi, aga kes need üles tunnistab ja hülgab, sellele halastatakse.” (Õpetussõnad 28:13)