Pärast ristimist juhtis püha vaim Jeesuse kõrbesse. Ta ei söönud midagi 40 päeva ja ta oli väga näljane. Siis tuli Saatan teda kiusama. „Kui sa oled tõesti Jumala poeg, siis ütle neile kividele, et need saaksid leibadeks,” lausus ta. Jeesus vastas talle Piibli sõnadega: „Kirjutatud on, et elus püsimine ei sõltu üksnes toidust. Vaja on kuulata igat Jehoova sõna.”

Siis õrritas Saatan Jeesust, öeldes: „Kui sa oled tõesti Jumala poeg, siis hüppa templi kõige kõrgemast kohast alla, sest on kirjutatud, et Jumal saadab oma inglid sind kinni püüdma.” Jällegi vastas Jeesus Piibli sõnadega: „Kirjutatud on, et Jehoovat ei tohi proovile panna.”

Seejärel näitas Saatan Jeesusele kõiki maailma kuningriike, nende rikkust ja hiilgust, ning lausus: „Ma annan need kõik sulle, kui sa mind kasvõi korra kummardad.” „Mine ära, Saatan! Kirjutatud on, et kummardada tuleb üksnes Jehoovat,” vastas Jeesus.

Saatan läkski ära ning inglid tulid ja andsid Jeesusele süüa. Nüüd hakkas Jeesus kuulutama head sõnumit kuningriigist. Oli ta ju selle töö pärast maa peale saadetud. Inimestele meeldis Jeesuse õpetus väga ja nad järgnesid talle igale poole.

„Kui ta [Kurat] räägib valet, räägib ta nii, nagu on talle omane, sest ta on valetaja ja vale isa.” (Johannese 8:44)