Johannes kuulutas: „Tuleb keegi, kes on minust suurem.” Kui Jeesus oli 30-aastane, tuli ta Galileast Jordani jõe äärde, kus Johannes inimesi ristis. Jeesus palus Johannesel ka end ristida, kuid Johannes tõrkus: „Sina peaksid hoopis mind ristima, mitte mina sind.” „Jehoova tahab, et sina mind ristiksid,” vastas Jeesus. Nad astusid Jordani jõkke ja Johannes kastis Jeesuse täielikult vee alla.

Jeesus tuli veest välja ja esitas palve. Sel hetkel avanes taevas ning Jumala vaim laskus nagu tuvi Jeesuse peale. „Sina oled mu armas poeg, mul on sinust hea meel,” kostis taevast Jehoova hääl.

Kui Jehoova vaim tuli Jeesuse peale, sai Jeesusest kristus ehk messias. Jeesus alustas nüüd tööd, milleks Jehoova ta maa peale oli saatnud.

Kohe pärast ristimist läks Jeesus 40 päevaks kõrbesse. Tagasi tulles läks ta uuesti Johannese juurde. Teda nähes teatas Johannes: „Tema on Jumala Tall, kes võtab ära maailma patu!” Sellega andis Johannes inimestele teada, et Jeesus on messias. Mis aga juhtus Jeesusega kõrbes? Uurime järele.

„Taevast kostis hääl: „Sina oled mu armas poeg, mul on sinust hea meel.”” (Markuse 1:11)