Piibli jutustus 2. Moosese raamatu peatükkides 3 kuni 15 kinnitab, et Jumal, kes lõhestas Punase mere, võib päästa ka sind, kui sul on temasse tugev usk.

Põhineb kirjakohtadel 2. Moosese 3:1–22; 4:1–9; 5:1–9; 6:1–8; 7:1–7; 14:5–10, 13–31; 15:1–21.