Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Roomlastele 15:1–33

15  Ent meie, kes me oleme tugevad, peaksime kandma nende nõrkusi, kes pole tugevad, ja mitte taotlema seda, mis meeldib meile endile.  Igaüks meist olgu oma ligimesele meele järele, tehes head, et teda üles ehitada.  Sest Kristuski ei taotlenud seda, mis meeldib talle endale; vaid nagu on kirjutatud: ”Nende solvangud, kes solvasid sind, on langenud minu peale.”  Sest kõik, mis on varem kirjutatud, on kirjutatud meile õpetuseks, et meil vastupidavuse ja pühakirja lohutuse kaudu oleks lootust.  Andku nüüd Jumal, kes teid vastupidavaks teeb ja lohutab, et teie keskel oleks samasugune meelelaad, nagu oli Kristus Jeesusel,  et te üksmeelselt ja ühest suust ülistaksite meie Issanda Jeesus Kristuse Jumalat ja Isa.  Seepärast võtke üksteist vastu, nagu ka Kristus on meid vastu võtnud, Jumala auks.  Sest ma ütlen, et tegelikult sai Kristus ümberlõigatute teenijaks Jumala tõemeelsuse huvides, et kinnitada tõotusi, mis Ta oli andnud nende esiisadele,  ja et rahvad ülistaksid Jumalat tema halastuse eest; nagu on kirjutatud: ”Seepärast ma tunnistan sind avalikult rahvaste seas ja kiidan muusikaga sinu nime.” 10  Ja taas ütleb ta: ”Olge rõõmsad, te rahvad, koos tema rahvaga.” 11  Ja veel: ”Kiitke Jehoovat, kõik rahvad, ja kõik hõimud kiitku teda.” 12  Ja taas ütleb Jesaja: ”Tuleb Iisai juur ja tuleb see, kes tõuseb valitsema rahvaste üle; tema peale panevad rahvad oma lootuse.” 13  Jumal, kes annab lootuse, täitku teid kõige rõõmu ja rahuga teie usu kaudu, et teil oleks küllaga lootust püha vaimu jõu abil. 14  Minagi olen veendunud teie suhtes, mu vennad, et te olete ka täis headust, nii nagu te olete täidetud kõigi teadmistega, ja et te suudate üksteist ka manitseda. 15  Siiski ma kirjutan teile otsekohesemalt mõne asja kohta, justkui teile uuesti meelde tuletades, selle ärateenimata helduse pärast, mida Jumal mulle on osutanud, 16  et ma võiksin olla Kristus Jeesuse teenija rahvaste heaks, osaledes Jumala hea sõnumi pühas töös, selleks et ohvriand, nimelt need rahvad, osutuksid meelepäraseks, olles püha vaimuga pühitsetud. 17  Seepärast on mul Kristus Jeesuse järgijana põhjust juubeldada seoses sellega, mis puudutab Jumalat. 18  Sest ma ei söanda rääkida millestki muust kui sellest, mida Kristus on teostanud minu kaudu, et rahvad oleksid kuulekad, minu sõna ja teo läbi 19  ning tundemärkide ja ennete väega ning püha vaimu väega; nii et ma olen alates Jeruusalemmast kõikjal selles piirkonnas kuni Illyricumini välja põhjalikult kuulutanud head sõnumit Kristusest. 20  Nõnda olen seadnud tõesti endale eesmärgiks mitte kuulutada head sõnumit seal, kus Kristuse nime juba teatakse, et ma ei ehitaks kellegi teise vundamendile; 21  vaid nagu on kirjutatud: ”Need, kellele pole tema kohta midagi teada antud, saavad näha, ja need, kes pole kuulnud, hakkavad aru saama.” 22  Seepärast ongi mind palju kordi takistatud teie juurde tulemast. 23  Aga nüüd, kui mul enam pole puutumata territooriumit neis paigus ja ma olen mitmeid aastaid igatsenud tulla teie juurde, 24  loodan ma väga, et kui olen teel Hispaaniasse, näen ma teid ja te saadate mind natuke maad, pärast seda kui olen esmalt saanud mõnda aega teie seltsis viibida. 25  Kuid nüüd kavatsen ma minna Jeruusalemma, et teenida pühasid. 26  Sest need, kes on Makedoonias ja Ahhaias, on meelsasti jaganud oma vara annetamiseks Jeruusalemma pühade hulgas olevatele vaestele. 27  Tõsi, nad tegid seda meelsasti, aga nad olid ju ka nende võlglased; sest kui rahvad on saanud osa nende vaimsetest väärtustest, siis on ka nende kohus teenida neid ainelise varaga. 28  Kui ma olen sellega lõpule jõudnud ja selle annetuse turvaliselt neile viinud, lähen ma teie kaudu Hispaaniasse. 29  Pealegi ma tean, et kui ma teie juurde tulen, siis tulen rikkalike õnnistustega Kristuselt. 30  Ma manitsen nüüd teid, vennad, meie Issanda Jeesus Kristuse läbi ja vaimust tuleneva armastuse läbi, et te pingutaksite koos minuga, paludes Jumalat minu eest, 31  et ma pääseksin uskmatute käest Judeas ja et mu teenistus* Jeruusalemma heaks oleks pühadele meelepärane, 32  nii et kui ma Jumala tahtel rõõmuga teie juurde jõuan, leiaksin teiega koos olles kosutust. 33  Jumal, kes annab rahu, olgu teie kõikidega. Aamen.

Allmärkused

Või ”abi”.