Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Matteuse 5:1–48

5  Kui ta nägi rahvahulki, läks ta üles mäele. Ja kui ta oli maha istunud, tulid ta jüngrid* tema juurde  ning ta avas oma suu ja hakkas neid õpetama, öeldes:  ”Õnnelikud on need, kes mõistavad, et neil on vaimsed vajadused,* sest neile kuulub taeva kuningriik.  Õnnelikud on need, kes leinavad, sest nad leiavad lohutust.  Õnnelikud on need, kes on tasase meelega, sest nemad pärivad maa.  Õnnelikud on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga.  Õnnelikud on halastajad, sest neile halastatakse.  Õnnelikud on need, kellel on puhas süda, sest nad saavad näha Jumalat.  Õnnelikud on rahumeelsed,* sest neid nimetatakse Jumala poegadeks. 10  Õnnelikud on need, keda on taga kiusatud sellepärast, et nad teevad, mis on õige, sest neile kuulub taeva kuningriik. 11  Õnnelikud olete teie, kui inimesed teid minu pärast solvavad ja taga kiusavad ja valetades räägivad teist kõiksugust kurja. 12  Olge rõõmsad ja hüpake rõõmust, sest teie tasu on suur taevas; samuti on nad taga kiusanud prohveteid enne teid. 13  Teie olete maa sool. Aga kui sool kaotab oma toime, kuidas saab seda uuesti soolaseks teha? See ei kõlba enam millekski muuks kui välja visata inimestele tallata. 14  Teie olete maailma valgus. Ei saa jääda peitu linn, mis asub mäe otsas. 15  Lamp süüdatakse ja pannakse lambijalale, mitte vaka alla, ja selle valgus paistab kõigile, kes majas viibivad. 16  Samuti paistku teie valgus inimeste ees, et nad näeksid teie häid tegusid ja ülistaksid teie Isa, kes on taevas. 17  Ärge arvake, et ma olen tulnud Seadust või Prohveteid tühistama. Ma pole tulnud neid mitte tühistama, vaid täitma. 18  Sest ma ütlen teile, ja see on tõsi,* et pigem kaovad taevas ja maa, kui et väikseimgi täht või tähe kriipsuke Seadusest kaob ja midagi sellest kõigest jääb täitumata. 19  Kes nüüd astub üle kas või ühest neist kõige väiksematest käskudest ja õpetab teisi sedasama tegema, seda nimetatakse kõige väiksemaks taeva kuningriigis.* Aga seda, kes neid täidab ja õpetab, nimetatakse suureks taeva kuningriigis.* 20  Sest ma ütlen teile: kui te pole palju õigemad kirjatundjatest ja variseridest, ei pääse te mingil juhul taeva kuningriiki. 21  Te olete kuulnud, et muistsel ajal öeldi: ’Sa ei tohi mõrvata;* aga kes mõrvab kellegi, peab kohtu ees aru andma.’ 22  Kuid mina ütlen teile, et igaüks, kes oma venna peale viha kannab, peab kohtu ees aru andma; aga kes nimetab oma venda sõimusõnaga, peab aru andma ülemkohtu* ees; aga kes ütleb: ’Sa põlastusväärne loll!’, sel on oht sattuda põlevasse Gehennasse.* 23  Kui sa nüüd oma andi altarile tood ja seal meenub sulle, et su vennal on midagi sinu vastu, 24  siis jäta oma and altari ette ja mine ära; tee esmalt rahu oma vennaga, ning kui oled seejärel tagasi tulnud, too oma ohvriand. 25  Sea kiiresti asjad korda sellega, kes tahab sind kohtusse kaevata, kui oled koos temaga alles teel sinna, et ta ei annaks sind üle kohtunikule ja kohtunik kohtuteenrile ning sind vanglasse ei heidetaks. 26  Ma ütlen sulle tõsiasja: kindlasti ei pääse sa sealt enne, kui oled ära maksnud viimsegi mündi.* 27  Te olete kuulnud, et on öeldud: ’Sa ei tohi abielu rikkuda.’ 28  Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes jääb naist vaatama, nii et hakkab teda ihaldama, on temaga juba abielu rikkunud oma südames. 29  Kui nüüd su parem silm on sulle komistuseks,* siis kisu see välja ja viska minema. Sest sulle on kasulikum kaotada üks kehaliige, kui et kogu su keha heidetakse Gehennasse. 30  Ja kui su parem käsi on sulle komistuseks, siis raiu see maha ja viska minema. Sest sulle on kasulikum kaotada üks kehaliige, kui et kogu su keha satub Gehennasse. 31  Lisaks on öeldud: ’See, kes oma naise endast lahutab, andku talle lahutustunnistus.’ 32  Aga mina ütlen teile, et igaüks, kes oma naise endast lahutab mingil muul põhjusel kui hooruse* pärast, seab naise ohtu rikkuda abielu, ja kes abiellub lahutatud* naisega, rikub abielu. 33  Samuti olete kuulnud, et muistsel ajal öeldi: ’Sa ei tohi vannet täitmata jätta, vaid pead täitma Jehoovale antud tõotused.’ 34  Ent mina ütlen teile: ärge vanduge üldse, ei taeva juures, sest see on Jumala troon, 35  ega maa juures, sest see on tema jalapink, ega Jeruusalemma juures, sest see on suure Kuninga linn. 36  Ära vannu ka oma pea juures, sest sina ei suuda ühtki juuksekarva teha valgeks ega mustaks. 37  Teie öeldud ’jah’ olgu ’jah’ ning teie ’ei’ olgu ’ei’, sest mis on üle selle, on Kurjast. 38  Te olete kuulnud, et on öeldud: ’Silm silma vastu ja hammas hamba vastu.’ 39  Ent mina ütlen teile: ärge hakake vastu sellele, kes kurja teeb, vaid kui keegi annab sulle laksu vastu paremat põske, siis keera talle ette ka teine. 40  Ja kui keegi tahab minna sinuga kohtusse ja võtta sinult alusrõiva, siis jäta talle ka pealisrõivas,* 41  ja kui mõni võimuesindaja sunnib sind teenistusse üheks miiliks,* siis mine koos temaga kaks miili. 42  Anna sellele, kes sinult küsib, ja ära pööra selga sellele, kes tahab sinult intressita laenata. 43  Te olete kuulnud, et on öeldud: ’Sa pead armastama oma ligimest ja vihkama oma vaenlast.’ 44  Ent mina ütlen teile: armastage jätkuvalt oma vaenlasi ja palvetage aina nende eest, kes teid taga kiusavad, 45  et te osutuksite oma taevase Isa poegadeks, sest tema laseb oma päikesel tõusta kurjade ja heade üle ning vihmal sadada õigete ja ülekohtuste peale. 46  Sest kui te armastate neid, kes teid armastavad, mis tasu te siis saate? Eks maksukogujadki tee sedasama? 47  Ja kui te tervitate ainult oma vendi, mida erilist te siis teete? Eks teistest rahvastest inimesed tee sedasama? 48  Seepärast tuleb teilgi olla täiuslikud,* nagu teie taevane Isa on täiuslik.

Allmärkused

S.t õpilased, järelkäijad.
S-s ”vaesed [ehk ”kerjused”] vaimule”; või ”mõistavad, et nad vajavad Jumalat”.
S-s ”rahutegijad”.
Kr a·men′. Jeesus kasutas seda sõna sageli, et rõhutada oma sõnade täielikku tõesust ja usaldusväärsust.
Või ”see pole väärt pääsema taeva kuningriiki”.
Või ”see on väärt pääsema taeva kuningriiki”.
Vt lisa 18.
Vt Mt 26:59 allm.
Vt lisa 9.
S-s ”kvadransi”; väga väikse väärtusega münt.
Või ”ajab sind patustama”.
Vt lisa 4.
S.t muul põhjusel kui hooruse pärast lahutatud.
Vt lisa 18 ”riided”.
Rooma miil oli 1479,5 m.
Või ”täielikud”.