Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Matteuse 27:1–66

27  Kui saabus hommik, pidasid kõik peapreestrid ja rahva vanemad Jeesuse vastu nõu, et teda hukata.  Ja sidunud ta kinni, viisid nad ta ära ja andsid maavalitseja Pilatuse kätte.  Kui siis tema äraandja Juudas nägi, et Jeesus on süüdi mõistetud, tundis ta süümepiina ja tõi need kolmkümmend hõbetükki peapreestritele ja vanematele tagasi  ning ütles: ”Ma olen pattu teinud sellega, et andsin ära õige vere.” Nad ütlesid: ”Mis see meisse puutub? See on sinu mure!”  Siis ta viskas hõbetükid templisse ja lahkus sealt ning läks ja poos end üles.  Aga peapreestrid võtsid hõbetükid ja ütlesid: ”Pole õige panna neid templivaramusse, sest see on vere hind.”  Olles koos nõu pidanud, ostsid nad nende eest pottsepa põllu, et matta sinna võõraid.  Seepärast nimetatakse seda põldu Verepõlluks tänase päevani.  Siis täitus see, mida on öeldud prohvet Jeremija* kaudu: ”Ja nad võtsid kolmkümmend hõbetükki, hinna, mille vääriliseks mõned Iisraeli pojad olid ta hinnanud, 10  ja andsid need pottsepa põllu eest, nagu Jehoova oli mind käskinud.” 11  Kui Jeesus seisis maavalitseja ees, esitas see talle küsimuse: ”Kas sina oled juutide kuningas?” Jeesus vastas: ”Sa ise ütled seda.” 12  Aga kui peapreestrid ja vanemad teda süüdistasid, ei vastanud ta midagi. 13  Siis Pilatus ütles talle: ”Kas sa ei kuule, mida kõike nad sinu vastu tunnistavad?” 14  Ent tema ei vastanud maavalitsejale mitte ainsatki sõna, nii et too imestas väga. 15  Aga maavalitsejal oli tavaks lasta pühade ajal vabaks üks vang — see, keda rahvas tahtis. 16  Just sel ajal peeti kinni üht kurikuulsat vangi nimega Barabas. 17  Niisiis ütles Pilatus kokkutulnuile: ”Kumma te tahate, et ma teile vabaks lasen, kas Barabase või Jeesuse, keda hüütakse Kristuseks?” 18  Sest ta teadis, et nad olid ta kadedusest tema kätte andnud. 19  Lisaks, kui ta kohtunikutoolil istus, saatis tema naine talle sõna: ”Ärgu olgu sul midagi tegemist selle õigega, sest ma kannatasin täna unes tema pärast palju.” 20  Kuid peapreestrid ja vanemad veensid rahvahulki, et nad paluksid vabaks Barabase, aga Jeesuse laseksid hukata. 21  Maavalitseja kostis neile: ”Kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen?” Nad ütlesid: ”Barabase.” 22  Pilatus küsis neilt: ”Mis ma teen siis Jeesusega, keda hüütakse Kristuseks?” Nad kõik ütlesid: ”Löödagu ta postile!” 23  Ta ütles: ”Miks nii, mis halba ta on teinud?” Nemad aga karjusid seda enam: ”Löödagu ta postile!” 24  Nähes, et miski ei aita, vaid et lärm aina kasvab, võttis Pilatus vett ja pesi rahvahulga ees oma käsi ning ütles: ”Minul pole tema vere pärast süüd. See jääb teie vastutada.” 25  Kogu rahvas vastas: ”Tema veri tulgu meie ja meie laste peale!” 26  Siis ta vabastas neile Barabase, aga Jeesust lasi ta piitsutada ja andis ta postile lüüa. 27  Siis viisid maavalitseja sõdurid Jeesuse maavalitseja paleesse ja kogusid tema juurde kokku terve väesalga. 28  Nad võtsid tal riided seljast ja panid talle ümber erepunase mantli 29  ning põimisid okkalise krooni ja panid selle talle pähe ja andsid talle paremasse kätte rookepi. Nad põlvitasid tema ette, heitsid tema üle nalja ja ütlesid: ”Tere, juutide Kuningas!” 30  Ja nad sülitasid tema peale ja võtsid rookepi ning hakkasid talle vastu pead taguma. 31  Viimaks, kui nad olid tema üle nalja heitnud, võtsid nad tal mantli ümbert ja panid talle selga tema enda pealisriided ning viisid ta ära, et ta postile lüüa. 32  Kui nad välja läksid, leidsid nad Küreenest pärit mehe nimega Siimon. Teda sundisid nad teenistusse, et ta kannaks tema piinaposti. 33  Ja kui nad jõudsid paika, mille nimi on Kolgata* ehk Pealuu paik, 34  andsid nad Jeesusele kibeda ainega* segatud veini; aga olles seda maitsnud, keeldus ta joomast. 35  Kui nad olid ta postile löönud, jagasid nad liisku heites omavahel tema pealisriided 36  ning istusid siis maha ja valvasid teda seal. 37  Samuti kinnitasid nad tema pea kohale kirja ta süüga ”See on Jeesus, juutide Kuningas”. 38  Siis pandi tema kõrvale postide külge kaks röövlit, üks temast paremale ja teine vasakule. 39  Möödakäijad aga hakkasid teda pilkama, vangutasid pead 40  ja ütlesid: ”Oh sind, kes sa pidid templi lammutama ja kolme päevaga üles ehitama, päästa ennast! Kui sa oled Jumala poeg, siis tule piinapostilt alla!” 41  Samuti hakkasid peapreestrid koos kirjatundjate ja vanematega tema üle nalja heitma ja ütlesid: 42  ”Teisi ta päästis, ennast ta ei suuda päästa! Ta on ju Iisraeli kuningas — las ta tuleb nüüd piinapostilt alla, siis me usume teda! 43  Ta on pannud oma lootuse Jumala peale, las ta nüüd päästab tema, kui ta on talle meelepärane; sest ta on öelnud: ’Mina olen Jumala Poeg’.” 44  Teda hakkasid solvama isegi röövlid, kes temaga koos postidel rippusid. 45  Kuuendal tunnil* laskus üle kogu maa pimedus, mis kestis üheksanda tunnini.* 46  Üheksanda tunni paiku hüüdis Jeesus valju häälega: ”Elii, Elii, lemaa sabahtaani?”, see tähendab: ”Mu Jumal, mu Jumal, miks sa oled mu maha jätnud?” 47  Seda kuuldes ütlesid mõned, kes seal seisid: ”Ta kutsub Eelijat.” 48  Ja otsekohe jooksis üks neist, võttis käsna, immutas seda hapu veiniga, pistis rookepi otsa ning läks ja andis talle juua. 49  Aga ülejäänud ütlesid: ”Jätke ta rahule! Vaatame, kas Eelija tuleb teda päästma.” [Keegi teine võttis oda ja torkas tema külje sisse ning sealt tuli verd ja vett.]* 50  Taas karjus Jeesus valju häälega ning andis oma vaimu* ära. 51  Ja vaata, pühamu eesriie kärises ülalt alla kaheks ning maa värises ja kaljud lõhenesid. 52  Ja mälestushauad avanesid ja palju surmaunne vajunud pühade kehasid paiskus üles 53  (ja inimesed, kes pärast tema ülesäratamist tulid mälestushaudade juurest, läksid pühasse linna)* ja paljud nägid neid. 54  Aga kui ohvitser ja need, kes koos temaga Jeesust valvasid, nägid maavärinat ja seda, mis juhtus, hakkasid nad väga kartma ja ütlesid: ”See oli tõesti Jumala Poeg.” 55  Eemalt jälgis toimuvat palju naisi, kes olid Galileast Jeesusega kaasa tulnud, et teda teenida. 56  Nende seas olid Maarja Magdaleena,* samuti Maarja, kes oli Jaakobuse ja Joosese ema, ning Sebedeuse poegade ema. 57  Kuna nüüd oli hiline pärastlõuna, tuli keegi rikas mees Arimaatiast, nimega Joosep, kellest oli samuti saanud Jeesuse jünger. 58  Ta läks Pilatuse juurde ja palus endale Jeesuse surnukeha. Siis Pilatus käskis selle talle anda. 59  Ja Joosep võttis tema keha, mähkis selle puhta peenlinase riide sisse 60  ja asetas oma uude mälestushauda,* mille ta oli kaljusse raiunud. Kui ta oli mälestushaua ukse ette suure kivi veeretanud, läks ta ära. 61  Aga Maarja Magdaleena ja teine Maarja jäid sinna haua ette istuma. 62  Valmistuspäeva* järgsel päeval kogunesid peapreestrid ja variserid Pilatuse ette 63  ning ütlesid: ”Isand, meile meenub, et kui see petis veel elus oli, ütles ta: ’Kolme päeva pärast äratatakse mind üles.’ 64  Seepärast käsi hauda valvata kuni kolmanda päevani, et tema jüngrid ei saaks tulla ja teda ära varastada ega öelda rahvale: ’Ta on surmast üles äratatud!’, sest nii oleks see viimane pettus hullem kui esimene.” 65  Pilatus ütles neile: ”Siin on teile valvesalk. Minge ja valvake nii hästi, kui oskate.” 66  Siis nad läksid, ja haua valvamiseks pitseerisid nad kivi ning panid valve välja.

Allmärkused

Tsitaat põhineb tegelikult Sak 11:12, 13. Matteuse ajal oli Jeremija prohvetiraamatutest esimene ja selle nimega võidi viidata korraga kõigile prohvetiraamatutele, kaasa arvatud Sakarja raamatule. Vrd Lu 24:44.
Või ”Golgotha”.
S-s ”sapiga”. Ilmselt oli tegu taimedest valmistatud kibeda narkootilise ainega.
Umbes kell 12 päeval, s.t kuuendal tunnil alates päikesetõusust.
Umbes kella kolmeni päeval.
Vt 16:3 allm.
Või ”elujõu”; kr pneu′ma.
Sulgudesse pandud lauseosa viitab hilisematele sündmustele.
Või ”Maarja Magdalast”. Vrd 15:39 allm.
Vt lisa 18.
Nii nimetati iganädalasele hingamispäevale eelnevat päeva, mil juudid valmistasid toitu hingamispäevaks ja lõpetasid muud pakilised tööd, mis tuli enne hingamispäeva ära teha. Vrd 2Mo 16:5; 20:10.