Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Markuse 10:1–52

10  Ta tõusis ja tuli sealt Judea piirialadele ja üle Jordani, ning taas tulid rahvahulgad tema juurde kokku, ja nagu tal tavaks oli, hakkas ta neid jälle õpetama.  Variserid astusid nüüd ligi ja hakkasid tema proovile panemiseks küsima selle kohta, kas mehel on lubatud naisest lahutada.  Vastuseks ütles ta neile: ”Mida Mooses käskis teil teha?”  Nad ütlesid: ”Mooses lubas kirjutada lahutustunnistuse, et naine endast lahutada.”  Aga Jeesus ütles neile: ”Teie südame kanguse pärast kirjutas ta teile selle käsu.  Ent loomise alguses ’tegi Ta nad meheks ja naiseks.  Seetõttu jätab mees oma isa ja ema,  ja need kaks saavad üheks lihaks’;* nii et nad pole enam mitte kaks, vaid üks liha.  Seega, mis Jumal on kokku pannud,* seda inimene ärgu lahutagu.” 10  Kui nad jälle majas olid, hakkasid jüngrid talle selle kohta küsimusi esitama. 11  Ja tema ütles neile: ”Kes naise endast lahutab ja abiellub teisega, see rikub abielu tema vastu; 12  ja kui naine, olles oma mehest lahutanud, abiellub teisega, siis rikub ta abielu.” 13  Nüüd hakkasid inimesed tooma tema juurde väikseid lapsi, et ta neid puudutaks, kuid jüngrid tõrelesid toojatega. 14  Seda nähes oli Jeesus nördinud ja ütles neile: ”Las väiksed lapsed tulevad minu juurde, ärge püüdke neid peatada, sest nendesugustele kuulub Jumala kuningriik. 15  Ma ütlen teile, ja see on tõsi: kes ei võta Jumala kuningriiki vastu nagu väike laps, ei pääse sinna mingil juhul.” 16  Ja ta embas lapsi ning õnnistas neid, pannes oma käed nende peale. 17  Ja kui ta minekule asus, jooksis tema juurde üks mees, langes ta ette põlvili ja küsis temalt: ”Hea Õpetaja, mida ma pean tegema, et pärida igavene elu?” 18  Jeesus ütles talle: ”Miks sa mind heaks nimetad? Keegi muu pole hea kui vaid üks — Jumal. 19  Sa tead käske: ’Ära mõrva, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, ära peta, austa oma isa ja ema’.” 20  Mees ütles talle: ”Õpetaja, kõike seda olen ma pidanud noorest peale.” 21  Jeesus vaatas teda, ja tundes armastust tema vastu, ütles talle: ”Üks asi on sul puudu: mine müü ära kõik, mis sul on, ja anna raha vaestele, et sul oleks varandus taevas, ning tule ja järgi mind.” 22  Aga too jäi nende sõnade peale nukraks ja läks kurvalt ära, sest tal oli palju vara. 23  Jeesus vaatas ringi ja ütles oma jüngritele: ”Kui raske on küll neil, kellel on palju raha, minna Jumala kuningriiki!” 24  Aga jüngrid üllatusid tema sõnadest. Siis ütles Jeesus neile uuesti: ”Lapsed, kui raske on küll jõuda Jumala kuningriiki! 25  Kaamelil on kergem minna läbi nõelasilma kui rikkal jõuda Jumala kuningriiki.” 26  Nad hämmastusid veel rohkem ja küsisid temalt: ”Kes siis üldse võib pääseda?” 27  Jeesus vaatas neile otsa ja ütles: ”Inimestel on see võimatu, aga mitte Jumalal, sest Jumalal on kõik võimalik.” 28  Peetrus ütles talle: ”Vaata, me oleme jätnud kõik maha ja oleme järginud sind.” 29  Jeesus ütles: ”Ma ütlen teile, ja see on tõsi: ei ole kedagi, kes on maha jätnud maja või vennad või õed või ema või isa või lapsed või põllud minu pärast ja hea sõnumi pärast 30  ega saaks nüüdsel ajal sajakordselt maju ja vendi ja õdesid ja emasid ja lapsi ja põlde, koos tagakiusamistega, ja tulevasel ajastul* igavest elu. 31  Ent paljud esimesed jäävad viimasteks ja viimased saavad esimesteks.” 32  Nüüd läksid nad teed mööda üles Jeruusalemma ja Jeesus kõndis nende ees; nad olid hämmastunud, aga need, kes neile järgnesid, hakkasid kartma. Veel kord kutsus ta need kaksteist kõrvale ja hakkas neile rääkima sellest, mis talle peab osaks saama: 33  ”Vaata, me läheme üles Jeruusalemma, ja inimese Poeg antakse peapreestrite ja kirjatundjate kätte ning need mõistavad ta surma ja annavad ta muulaste kätte, 34  ja need pilkavad teda ja sülitavad tema peale ja piitsutavad teda ning tapavad ta, aga kolm päeva hiljem tõuseb ta üles.” 35  Ja Jaakobus ja Johannes, kaks Sebedeuse poega, astusid tema juurde ning ütlesid talle: ”Õpetaja, me tahame, et sa meile teeksid, mida iganes me sinult palume.” 36  Ta küsis neilt: ”Mida te tahate, et ma teile teeksin?” 37  Nad ütlesid talle: ”Luba, et me istuksime üks su paremal ja teine su vasakul käel sinu auhiilguses.” 38  Aga Jeesus ütles neile: ”Te ei tea, mida te palute. Kas te suudate juua sellest karikast, millest mina joon, või saada ristitud selle ristimisega, millega mind ristitakse?” 39  Nad ütlesid talle: ”Suudame küll.” Seepeale ütles Jeesus neile: ”Te joote sellest karikast, millest mina joon, ja teid ristitakse selle ristimisega, millega mind ristitakse. 40  Ent istuda minust paremale või vasakule — see ei ole minu anda, vaid need kohad kuuluvad neile, kellele need on valmistatud.” 41  Kui nüüd teised kümme sellest kuulsid, said nad Jaakobuse ja Johannese peale pahaseks. 42  Aga Jeesus kutsus nad enda juurde ja ütles neile: ”Te teate, et need, keda peetakse rahvaste valitsejateks, peremehetsevad nende üle ja nende suured ülemad võimutsevad nende üle. 43  Teie seas aga nii ei ole, vaid kes tahab saada teie seas suureks, peab olema teie teenija, 44  ja kes tahab olla teie seas esimene, peab olema kõikide ori. 45  Sest isegi inimese Poeg ei ole tulnud mitte selleks, et teda teenitaks, vaid teenima ja andma oma hinge* lunastushinnaks paljude eest.” 46  Ja nad tulid Jeerikosse. Aga kui tema ja ta jüngrid koos üsna suure rahvahulgaga Jeerikost välja läksid, istus tee ääres pime kerjus Bartimeus (Timeuse poeg). 47  Kui ta kuulis, et see on naatsaretlane Jeesus, hakkas ta karjuma: ”Taaveti Poeg, Jeesus, halasta mu peale!” 48  Seepeale käskisid paljud tal vait jääda, aga tema karjus veel rohkem: ”Taaveti Poeg, halasta mu peale!” 49  Siis Jeesus peatus ja ütles: ”Kutsuge ta siia.” Nad kutsusidki pimeda mehe, öeldes talle: ”Ole julge, tõuse üles, ta kutsub sind.” 50  Too heitis oma pealisrõiva seljast, hüppas jalule ja läks Jeesuse juurde. 51  Ja Jeesus küsis temalt: ”Mida sa tahad, et ma sulle teeksin?” Pime mees ütles talle: ”Rabbuuni,* luba mul nägemine tagasi saada.” 52  Ja Jeesus ütles talle: ”Mine, sinu usk on sind terveks teinud.” Ja otsekohe sai ta nägemise tagasi ja hakkas teed mööda tema järel minema.

Allmärkused

Või ”ihuks”.
S-s ”ühte ikkesse pannud”.
Või ”asjadesüsteemis”; kr ai·on′. Vt lisa 18.
Või ”elu”. Vt lisa 7.