Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Luuka 23:1–56

23  Seepeale tõusid nad kõik, viimne kui üks, ja viisid ta Pilatuse juurde.  Siis hakkasid nad teda süüdistama: ”Me oleme leidnud, et see mees eksitab meie rahvast ja keelab maksta makse keisrile ning ütleb, et tema on kuningas Kristus.”  Nüüd esitas Pilatus talle küsimuse: ”Kas sina oled juutide kuningas?” Ta vastas temale: ”Sa ise ütled seda.”  Siis ütles Pilatus peapreestritele ja rahvahulkadele: ”Ma ei leia sellel inimesel mingit süüd.”  Aga nad hakkasid peale käima, öeldes: ”Ta ässitab rahvast, õpetades kogu Judeas, lausa Galileast alates kuni siiani välja.”  Seda kuuldes küsis Pilatus, kas see inimene on galilealane,  ja olles teinud kindlaks, et ta on Herodese* halduspiirkonnast, saatis ta tema edasi Herodese juurde, kes ka ise oli neil päevil Jeruusalemmas.  Kui Herodes Jeesust nägi, rõõmustas ta väga, sest ta oli juba pikemat aega teda näha tahtnud, kuna ta oli temast kuulnud ja lootis näha, et ta teeb mõne tundemärgi.  Nüüd hakkas ta teda pikalt küsitlema, aga tema ei vastanud midagi. 10  Kuid peapreestrid ja kirjatundjad tõusid ikka ja jälle püsti ning süüdistasid teda ägedalt. 11  Siis Herodes koos oma valvesõduritega häbistas teda ja heitis tema üle nalja, riietades teda hiilgava rõivaga, ning saatis ta Pilatuse juurde tagasi. 12  Selsamal päeval said Herodes ja Pilatus teineteisega sõbraks, kuigi enne seda oli nende vahel valitsenud vihavaen. 13  Siis kutsus Pilatus kokku peapreestrid ja ülemad ja rahva 14  ning ütles neile: ”Te tõite selle inimese minu juurde kui rahva mässule õhutaja, ja vaata, ma kuulasin ta üle teie ees, aga ei leidnud selle inimese puhul mingit alust süüdistustele, mida te tema vastu esitate. 15  Õigupoolest ei leidnud Herodeski, sest ta saatis tema meie juurde tagasi; ja vaata, ta pole pannud toime midagi, mis oleks surma väärt. 16  Seepärast ma karistan teda ja lasen ta vabaks.” 17*  —— 18  Aga kogu rahvahulk karjus: ”Tee talle ots peale, kuid lase meile vabaks Barabas!” 19  (See mees oli heidetud vanglasse mingi mässu pärast, mis oli linnas toimunud, ja mõrva pärast.) 20  Jällegi rääkis Pilatus nendega, sest ta tahtis Jeesust vabaks lasta. 21  Siis hakkasid nad röökima: ”Löö postile! Löö ta postile!” 22  Ta ütles neile kolmandat korda: ”Miks nii, mis halba see mees on teinud? Ma pole leidnud tema juures midagi, mis oleks surma väärt; seepärast ma karistan teda ja lasen ta vabaks.” 23  Siis nad hakkasid valju häälega peale käima ja nõudsid, et ta postile löödaks; ja lõpuks jäi nende hääl peale. 24  Seepärast langetas Pilatus otsuse, andes nende nõudmistele järele: 25  ta vabastas selle mehe, kes oli heidetud vanglasse mässu ja mõrva pärast ning keda nad nõudsid, aga Jeesusega toimis ta nende tahtmist mööda. 26  Kui nad nüüd teda minema viisid, pidasid nad kinni Küreenest pärit Siimoni, kes tuli maalt, ja nad panid tema selga piinaposti, et ta kannaks seda Jeesuse järel. 27  Aga talle järgnes suur hulk rahvast ning naisi, kes tagusid endale kurbusest vastu rinda ja nutsid teda taga. 28  Jeesus pöördus nende naiste poole ja ütles: ”Jeruusalemma tütred, ärge nutke enam minu pärast. Nutke hoopis endi ja oma laste pärast, 29  sest vaata, tulevad päevad, mil öeldakse: ’Õnnelikud on viljatud naised ning emaihud, mis ei ole sünnitanud, ja rinnad, mis ei ole imetanud!’ 30  Siis hakatakse ütlema mägedele: ’Langege meie peale!’ ja küngastele: ’Katke meid!’ 31  Sest kui nad toimivad nõnda, kui puus on veel mahla, mis saab siis, kui see on kuivanud?” 32  Aga veel kaks meest, kurjategijad, viidi koos temaga hukkamisele. 33  Ja kui nad jõudsid paika, mida nimetatakse Pealuuks, pandi tema ja kurjategijad postide külge, üks temast paremale ja teine vasakule. 34  [Aga Jeesus ütles: ”Isa, anna neile andeks, sest nad ei tea, mida nad teevad.”]* Peale selle heitsid nad liisku, et jagada ära tema riided. 35  Ja rahvas seisis ja vaatas pealt. Aga ülemad irvitasid, öeldes: ”Teisi ta päästis, las ta päästab ka iseenda, kui ta on Jumala Kristus, see Äravalitu.” 36  Ka sõdurid heitsid tema üle nalja, tulid tema juurde ja pakkusid talle haput veini, 37  öeldes: ”Kui sa oled juutide kuningas, siis päästa iseennast.” 38  Tema kohal oli ka pealiskiri ”See on juutide kuningas”. 39  Aga üks postil rippuvatest kurjategijatest hakkas teda mõnitama: ”Kas sina pole mitte Kristus? Päästa iseennast ja meid.” 40  Seepeale kutsus teine teda korrale: ”Kas sa siis üldse Jumalat ei karda, nüüd, kus sulle endale on mõistetud sama kohtuotsus? 41  Ja meie puhul on see tõesti õiglane, sest me saame täiel määral kätte, mida me oma tegude pärast väärime, aga see mees pole teinud midagi kohatut.” 42  Seejärel ütles ta: ”Jeesus, pea mind meeles, kui sa tuled oma kuningriiki.” 43  Ja tema ütles talle: ”See on tõsi, ütlen ma sulle täna,* sa oled kord koos minuga paradiisis.”* 44  Nüüd oli käes umbes kuues tund,* ja ometi laskus üle terve maa pimedus, mis kestis üheksanda tunnini,* 45  sest päikesevalgus kadus; siis kärises pühamu eesriie keskelt lõhki. 46  Ja Jeesus hüüdis valju häälega ja ütles: ”Isa, sinu kätte usaldan ma oma vaimu!”* Kui ta oli seda öelnud, tegi ta viimse hingetõmbe. 47  Kuna ohvitser nägi, mis toimus, hakkas ta Jumalat ülistama, öeldes: ”See inimene oli tõesti õige.” 48  Ja kui seda nägid kõik rahvahulgad, kes olid selle vaatepildi pärast sinna kokku tulnud, hakkasid nad ära minema, tagudes endale vastu rinda. 49  Kõik tema tuttavad aga seisid eemal. Samuti seisid seal ja nägid seda naised, kes olid üheskoos järgnenud talle Galileast. 50  Ja vaata, oli keegi mees nimega Joosep, kes oli nõukogu* liige, hea ja õiglane mees — 51  tema ei olnud hääletanud nende sepitsuse ja tegevuse poolt —, pärit Arimaatiast, judealaste linnast, ja kes ootas Jumala kuningriiki; 52  see mees läks Pilatuse juurde ning palus endale Jeesuse surnukeha. 53  Ja ta võttis selle alla ja mähkis peenlinase riide sisse ning asetas hauakoopasse, mis oli raiutud kaljusse ja kuhu polnud veel kedagi pandud. 54  Nüüd oli valmistuspäev ja hingamispäeva õhtuvalgus oli saabumas. 55  Aga need naised, kes olid tulnud koos temaga Galileast, läksid samuti ja vaatasid mälestushauda ja seda, kuidas tema keha sinna pandi; 56  ning nad läksid tagasi, et valmistada lõhnaaineid ja healõhnalisi õlisid. Aga hingamispäeval nad käsu kohaselt muidugi puhkasid.

Allmärkused

S.t Herodes Antipas, Herodes Suure poeg.
Vt Mt 17:21 allm.
Nurksulgudes olevat teksti ei leidu mõnes vanas käsikirjas.
Algses kreeka tekstis ei kasutatud kirjavahemärke. Käesolevas tõlkes on pandud koma ”täna” järele, sest seda arusaama toetavad teised piiblisalmid, nagu Joh 20:17; Ap 1:1—3, 9; 10:40; 1Ko 15:20; Kol 1:18.
Kr pa·ra·dei′sos; tähendab ”ilus park või aed”.
Umbes kell 12 päeval, s.t kuues tund alates päikesetõusust.
Umbes kella kolmeni päeval.
Või ”elujõu”; kr pneu′ma.
Või ”süneedriumi”.