Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Luuka 19:1–48

19  Ja ta jõudis Jeerikosse ning oli sealt läbi minemas.  Seal oli üks mees, kelle nimi oli Sakkeus; ta oli maksukogujate ülem ja oli rikas.  Ta püüdis näha saada, kes see Jeesus on, aga rahvahulga pärast ei läinud see tal korda, sest ta oli väikest kasvu.  Seepärast jooksis ta ettepoole ja ronis sükomor-viigipuu otsa, et teda näha, kuna Jeesus oli minemas seda teed pidi.  Kui nüüd Jeesus sinna paika jõudis, vaatas ta üles ja ütles talle: ”Sakkeus, tule ruttu alla, sest täna pean ma jääma sinu majja.”  Seepeale tuli ta ruttu alla ja võõrustas teda rõõmuga.  Kuid seda nähes hakkasid kõik torisema: ”Ta läks patuse mehe juurde öömajale.”  Sakkeus aga tõusis ja ütles Issandale: ”Vaata, poole oma varandusest, Issand, annan ma vaestele, ja kellelt ma olen midagi valesüüdistuse abil välja pressinud, sellele ma tagastan neljakordselt.”  Seepeale ütles Jeesus talle: ”Täna on tulnud pääste sellesse majja, sest ka tema on Aabrahami poeg. 10  Sest inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma seda, mis on kadunud.” 11  Sel ajal kui nad seda kuulasid, rääkis ta veel ühe piltliku näite, sest ta oli Jeruusalemma lähedal, ja nad arvasid, et Jumala kuningriik on otsekohe ilmumas. 12  Seetõttu ütles ta: ”Üks kõrgest soost mees rändas kaugele maale, et kuningavõim kindlalt enda kätte saada ja siis tagasi tulla. 13  Kutsunud oma kümme orja, andis ta neile kümme miini* ja ütles neile: ’Tehke äri, kuni ma tulen.’ 14  Aga kaaskodanikud vihkasid teda ja saatsid tema järel teele rühma saadikuid, et need ütleksid: ’Me ei taha, et see mees saaks kuningaks meie üle.’ 15  Kui ta viimaks tagasi jõudis, olles kuningavõimu kindlalt enda kätte saanud, käskis ta kutsuda enda juurde need orjad, kellele ta oli andnud hõberaha, et teha kindlaks, mida nad on oma äritegevusega saavutanud. 16  Siis astus ette esimene ja ütles: ’Isand, sinu miin on toonud sisse kümme miini.’ 17  Ta ütles sellele: ’Tubli, sa hea ori! Kuna sa oled osutunud ustavaks väga väikses asjas, siis olgu sul võim kümne linna üle.’ 18  Nüüd tuli teine ja ütles: ’Sinu miin, Isand, on teeninud viis miini.’ 19  Ta ütles ka sellele: ’Sina valitse viie linna üle.’ 20  Aga tuli veel üks, kes ütles: ’Isand, siin on sinu miin, mida ma hoidsin riide sees. 21  Vaata, ma kartsin sind, sest sa oled karm mees; sa võtad, mida sa pole hoiule pannud, ja lõikad, mida sa pole külvanud.’ 22  Ta ütles sellele: ’Su oma suu läbi ma mõistan sind hukka, sa nurjatu ori. Või et sa teadsid, et ma olen karm mees: võtan seda, mida ma pole hoiule pannud, ja lõikan, mida ma pole külvanud? 23  Miks sa siis ei pannud mu hõberaha panka? Tagasi tulles oleksin ma selle intressidega kätte saanud.’ 24  Seejärel ütles ta neile, kes seal seisid: ’Võtke temalt miin ära ja andke sellele, kellel on kümme miini!’ 25  Aga nad ütlesid talle: ’Isand, tal on juba kümme miini!’ — 26  ’Ma ütlen teile: igaühele, kellel on, antakse juurde, aga kellel ei ole, sellelt võetakse ära seegi, mis tal on. 27  Ja veel, tooge siia need mu vaenlased, kes ei tahtnud mind enda üle kuningaks, ja tapke nad minu ees’.” 28  Kui ta oli seda rääkinud, hakkas ta edasi liikuma, minnes üles Jeruusalemma. 29  Ja kui ta jõudis Betfage ja Betaania lähedale, mäe juurde, mida hüütakse Õlimäeks, saatis ta teele kaks jüngrit, 30  öeldes: ”Minge sinna külla, mis eemalt paistab, ja kui te sinna jõuate, leiate kinniseotud sälu, kelle seljas ükski inimene pole kunagi istunud. Päästke ta lahti ja tooge siia. 31  Aga kui keegi teilt küsib: ’Miks te ta lahti päästate?’, siis tuleb teil öelda nii: ’Issandal on teda vaja’.” 32  Siis saadetud lahkusid ja leidsid kõik olevat just nõnda, nagu ta oli neile öelnud. 33  Aga kui nad hakkasid sälgu lahti päästma, ütlesid selle omanikud neile: ”Miks te sälu lahti päästate?” 34  Nemad vastasid: ”Issandal on teda vaja.” 35  Ja nad viisid ta Jeesuse juurde ning heitsid oma pealisriided sälu üle ja panid Jeesuse tema selga istuma. 36  Kui ta edasi liikus, laotasid nad oma pealisriideid tee peale. 37  Niipea kui ta jõudis selle tee lähedale, mis tuleb Õlimäelt alla, sai kogu jüngrite hulk rõõmsaks ja hakkas valju häälega kiitma Jumalat kõigi nende vägevate tegude pärast, mida nad olid näinud, 38  öeldes: ”Õnnistatud on see, kes tuleb Jehoova nimel kui Kuningas! Rahu taevas ja auhiilgus kõrgustes!” 39  Ent mõned variserid rahva hulgast ütlesid talle: ”Õpetaja, kutsu oma jüngrid korrale.” 40  Aga tema vastas: ”Ma ütlen teile: kui nemad vait jääksid, hakkaksid kivid karjuma.” 41  Ja kui ta jõudis linna lähedale, silmitses ta seda ja nuttis selle pärast, 42  öeldes: ”Kui sina, jah sina, oleksid ometi sel päeval aru saanud, mida on vaja rahuks ... Aga nüüd on see peidetud sinu silmade eest. 43  Sest sinu peale tulevad päevad, mil su vaenlased ehitavad sinu ümber teravatipulistest palkidest kindlustuse ja piiravad su sisse ja tungivad sulle peale igast küljest, 44  ja nad paiskavad maha sinu ja su lapsed su sees ega jäta sinus kivi kivi peale, sest sa ei tundnud ära aega, mil sind tuldi üle vaatama.” 45  Ja ta läks templisse ning hakkas välja ajama neid, kes seal müüsid, 46  öeldes neile: ”Kirjutatud on: ’Ja minu kojast saab palvekoda’, aga teie olete teinud selle röövlikoopaks!” 47  Lisaks käis ta iga päev templis õpetamas. Aga peapreestrid ja kirjatundjad ja rahva mõjukamad mehed otsisid võimalust ta ära tappa; 48  ja siiski ei leidnud nad head viisi, kuidas seda teha, sest viimne kui üks rahva seast rippus ta küljes, et teda kuulata.

Allmärkused

Kreeka kaalu- ja rahaühik. Üks miin võrdus umbes kolme kuu palgaga. Vt lisa 13.