Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Luuka 16:1–31

16  Seejärel ütles ta ka oma jüngritele: ”Üks mees oli rikas ja tal oli majapidaja, kelle kohta talle esitati süüdistus, et see raiskavat tema vara.  Seepärast kutsus ta tema ja ütles talle: ’Mida ma sinu kohta kuulen? Anna aru, mida sa oled majapidajana teinud, sest sa ei saa enam seda majapidamist juhtida.’  Siis ütles majapidaja endamisi: ’Mis ma pean nüüd tegema, kui mu isand majapidajaameti minult ära võtab? Maad kaevata ma ei jaksa, kerjata on mul häbi.  Aa, ma tean, mida ma teen, et inimesed võtaksid mind vastu oma kodudesse, kui mind majapidajaametist lahti lastakse.’  Ja kutsunud enda juurde kõik oma isanda võlglased, ütles ta esimesele: ’Kui palju sina mu isandale võlgned?’  See ütles: ’Sada batti* oliiviõli.’ Ta ütles temale: ’Võta oma kirjalik leping tagasi ja istu maha ning kirjuta kähku viiskümmend.’  Järgmisena küsis ta teiselt: ’Ja sina, kui palju sina võlgu oled?’ Too vastas: ’Sada koori* nisu.’ Ta ütles temale: ’Võta oma kirjalik leping tagasi ja kirjuta kaheksakümmend.’  Ja tema isand kiitis majapidajat, kuigi see oli ülekohtune, kuna tema tegevuses ilmnes praktiline tarkus; sest selle ajastu* pojad on oma põlvkonna inimestega praktilisi asju ajades targemad kui valguse pojad.  Samuti ütlen ma teile: tehke endale sõpru ülekohtuse rikkuse abil, et siis, kui sellele lõpp tuleb, võtaksid nad teid igavestesse elupaikadesse. 10  Kes on ustav vähimas, on ustav ka paljus, ja kes on ebaaus vähimas, on ebaaus ka paljus. 11  Seega, kui te pole osutunud ustavaks ülekohtuse rikkuse kasutamisel, siis kes usaldab teie hoolde seda, mis on tõeline? 12  Ja kui te pole osutunud ustavaks teisele kuuluva kasutamisel, siis kes annab teile selle, mis on mõeldud teie endi jaoks? 13  Ükski majateener ei saa olla kahe isanda ori; sest ta kas hakkab vihkama üht ja armastama teist või hoidma ühe poole ja põlgama teist. Te ei saa olla Jumala orjad ja rikkuse orjad.” 14  Kõike seda kuulasid variserid, kes olid rahaarmastajad, ja hakkasid tema üle irvitama. 15  Seepärast ütles ta neile: ”Teie olete need, kes näitavad end õigetena inimeste ees, aga Jumal tunneb teie südant, sest mis on inimeste seas kõrge, on Jumala silmis jälkus. 16  Seadust ja Prohveteid* kuulutati kuni Johanneseni. Sellest ajast peale kuulutatakse head sõnumit Jumala kuningriigist ja igasugused inimesed pürgivad kõigest väest selle poole. 17  Tõepoolest, kergem on, et taevas ja maa kaovad, kui et üks tähe kriipsuke Seadusest jääb täitumata. 18  Igaüks, kes oma naise endast lahutab ja abiellub teisega, rikub abielu, ja kes abiellub mehest lahutatud* naisega, rikub abielu. 19  Oli üks rikas mees ja tal oli tavaks riietuda purpurisse ja linasesse ning päevast päeva lõbusat ja luksuslikku elu elada. 20  Aga tema värava juurde toodi tavaliselt üks kerjus nimega Laatsarus, kes oli täis haavandeid 21  ja kes soovis täita oma kõhtu sellega, mis pudenes rikka mehe laualt. Jah, koeradki* tulid ja lakkusid tema haavandeid. 22  Mõne aja möödudes kerjus suri ja inglid kandsid ta Aabrahami rinna najale.* Ka rikas mees suri ja ta maeti. 23  Ja Hauas* tõstis ta oma silmad üles, olles piinades, ning nägi Aabrahami kaugel ja Laatsarust tema rinna najal. 24  Nii hüüdis ta: ’Isa Aabraham, halasta mu peale ja saada Laatsarus, et ta kastaks oma sõrmeotsa vette ja jahutaks mu keelt, sest ma piinlen selles tulelõõmas!’ 25  Aga Aabraham ütles: ’Laps, tuleta meelde, et sina said oma eluajal kõik hea kätte, Laatsarus seevastu kõik halva. Nüüd aga lohutatakse teda siin, kuid sina piinled. 26  Ja kõigele lisaks on meie ja teie vahele seatud suur kuristik, nii et need, kes tahavad siit üle minna teie juurde, ei saa seda teha, samuti ei saa keegi sealt tulla üle meie juurde.’ 27  Siis ta ütles: ’Sellisel juhul ma palun sind, isa, saada ta minu isa majja, 28  sest mul on viis venda, et ta annaks neile põhjalikku tunnistust, et nemadki ei satuks sellesse piinapaika.’ 29  Ent Aabraham ütles: ’Neil on Mooses ja Prohvetid; las nad kuulavad neid.’ 30  Siis ta ütles: ’Ei, isa Aabraham, vaid kui keegi surnutest läheb nende juurde, siis nad kahetsevad oma patte.’ 31  Aga tema ütles talle: ’Kui nad ei kuula Moosest ja Prohveteid, siis ei veena neid ka see, kui keegi surmast üles tõuseb’.”

Allmärkused

Üks batt on 22 liitrit.
Üks koor on 220 liitrit.
Või ”asjadesüsteemi”; kr ai·on′. Vt lisa 18.
Väljend ”Seadus ja Prohvetid” viitab tervele Piibli heebreakeelsele osale.
S.t muul põhjusel kui hooruse pärast lahutatud.
Juutidele olid koerad ebapuhtad loomad.
Rinna najal olemine viitab söömise ajal kellegi ees samal asemel külitamisele. See koht tähendas erilist soosingut.
S-s ”Hadeses”. Vt lisa 8.