Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Luuka 11:1–54

11  Kord oli ta ühes paigas palvetamas ja kui ta lõpetas, ütles keegi tema jüngritest talle: ”Issand, õpeta meile, kuidas palvetada, nagu ka Johannes õpetas oma jüngritele.”  Siis ütles ta neile: ”Kui te palvetate, öelge: ’Isa, pühitsetud olgu sinu nimi. Sinu kuningriik tulgu.  Anna meile selleks päevaks leiba vastavalt selle päeva vajadusele.  Ja andesta meile meie patud, sest ka me ise andestame igaühele, kes on meile võlgu;* ja ära vii meid kiusatusse’.”  Lisaks ütles ta neile: ”Kellel teie seast on sõber ja ta läheb selle juurde keskööl ning ütleb: ’Sõber, laena mulle kolm leiba,  sest üks mu sõber on rännakul tulnud minu poole ja mul pole midagi talle ette panna’?  Ja see vastab seest: ’Jäta mu tülitamine. Uks on juba lukus ja mu väiksed lapsed on minuga koos voodis; ma ei saa tõusta ega sulle midagi anda.’  Ma ütlen teile: kui ta ka ei tõuse üles ega anna talle midagi sellepärast, et ta on tema sõber, siis kindlasti tuleb ta üles tema järelejätmatu pealekäimise tõttu ja annab talle, mida ta vajab.  Seega ma ütlen teile: paluge püsivalt, ja teile antakse; otsige pidevalt, ja te leiate; koputage lakkamata, ja teile avatakse. 10  Sest igaüks, kes palub, see saab, ja kes otsib, see leiab, ja kes koputab, sellele avatakse. 11  Tõesti, kas teie hulgas on sellist isa, kes siis, kui tema poeg palub kala, annaks talle kala asemel mao? 12  Või kui ta ka palub muna, annaks talle skorpioni? 13  Kui nüüd teie, ehkki te olete kurjad, oskate anda häid ande oma lastele, kui palju enam teie Isa, kes on taevas, annab püha vaimu neile, kes teda paluvad!” 14  Hiljem ajas ta ühest tummast mehest deemoni välja. Kui deemon oli väljunud, hakkas tumm rääkima. Ja rahvahulgad imestasid. 15  Kuid keegi neist ütles: ”Ta ajab deemoneid välja Beeltsebuli, deemonite valitseja abiga.” 16  Aga teised hakkasid tema proovilepanemiseks nõudma temalt tundemärki taevast. 17  Teades nende mõtteid, ütles ta neile: ”Iga kuningriik, mis on sisemiselt lõhenenud, laastatakse, ja pere, mis on sisemiselt lõhenenud, langeb. 18  Kui Saatan on sisemiselt lõhenenud, kuidas saab tema kuningriik jääda püsima? Te ju ütlete, et mina ajan deemoneid välja Beeltsebuli abiga. 19  Kui mina Beeltsebuli abiga deemoneid välja ajan, siis kelle abiga ajavad neid välja teie pojad? Seetõttu saavad nendest kohtumõistjad teie üle. 20  Ent kui ma ajan deemoneid välja Jumala sõrme abil, siis on Jumala kuningriik tõesti teist mööda läinud. 21  Kui tugev relvastatud mees valvab oma lossi, on tema vara rahus. 22  Aga kui keegi temast tugevam tuleb tema vastu ja võidab ta, siis võtab ta ära kogu tema relvastuse, millele ta lootis, ja jagab temalt röövitud asjad laiali. 23  Kes ei ole minu poolt, on minu vastu, ja kes ei kogu koos minuga, see pillutab laiali. 24  Kui ebapuhas vaim tuleb inimesest välja, käib ta mööda põuaseid kohti, otsides puhkepaika, ja kui ta ei leia, siis ta ütleb: ’Ma pöördun tagasi oma majja, kust ma minema läksin.’ 25  Ja saabudes leiab ta selle olevat puhtaks pühitud ja ehitud. 26  Siis ta läheb ja võtab kaasa veel seitse vaimu, kurjemad kui ta ise, ning nad tulevad ja asuvad sinna elama. Ja selle inimese hilisem olukord on halvem kui esialgne.” 27  Kui ta nüüd seda rääkis, tõstis üks naine rahva hulgast häält ja ütles talle: ”Õnnelik on emaihu, mis sind kandis, ja õnnelikud on rinnad, mida sa imesid!” 28  Aga tema ütles: ”Ei, õnnelikud on hoopis need, kes kuulevad Jumala sõna ja seda järgivad!” 29  Kui rahvamassid kokku tulid, hakkas ta rääkima: ”See põlvkond on kuri põlvkond; ta otsib tundemärki. Aga talle ei anta muud tundemärki kui Joona tundemärk. 30  Sest nii nagu Joona sai tundemärgiks Niineve elanikele, samamoodi saab ka inimese Poeg tundemärgiks sellele põlvkonnale. 31  Lõunamaa kuninganna äratatakse kohtupäeval üles koos selle põlvkonna meestega ja ta mõistab nad hukka; sest tema tuli maailma otsast kuulama Saalomoni tarkust, aga vaata, siin on enam kui Saalomon. 32  Niineve mehed tõusevad kohtupäeval koos selle põlvkonnaga ja mõistavad selle hukka, sest nemad kahetsesid, kuuldes Joona kuulutatud sõnumit, aga vaata, siin on enam kui Joona. 33  Kui keegi on süüdanud lambi, paneb ta selle lambijalale, mitte peitu ega vaka alla, et need, kes sisse astuvad, näeksid valgust. 34  Keha lamp on su silm. Kui su silm on selge,* on ka kogu su keha valgust täis, ent kui see on suunatud kurjale,* on ka su keha pimedust täis. 35  Ole seepärast valvas. Võib-olla on see valgus, mis on sinus, hoopis pimedus. 36  Seega, kui kogu su keha on valgust täis ja selles pole mingit pimedust, siis on see niisama valge, nagu annaks lamp oma säraga sulle valgust.” 37  Kui ta oli seda rääkinud, palus üks variser ta enda poole sööma. Nii läks ta sisse ja heitis laua äärde. 38  Ent variser üllatus, nähes, et ta enne sööki end esmalt ei pesnud.* 39  Aga Issand ütles talle: ”Teie, variserid, puhastate nüüd karika ja vaagna väljastpoolt, aga teie sisemus on täis röövsaaki ja kurjust. 40  Te mõistmatud! Eks tema, kes on teinud välispidise, ole teinud ka seespidise? 41  Andke halastusandideks seda, mis on seespool, ja vaata, kõik muugi on teis siis puhas. 42  Aga häda teile, variserid, sest te annate kümnendiku mündist ja ruudist* ja igast teisest aedviljast, aga lähete mööda Jumala õiglusest ja armastusest! Neid asju oli teil kohustus teha, aga teisigi ei võinud tähelepanuta jätta. 43  Häda teile, variserid, sest te armastate esimesi istmeid sünagoogides ja tervitusi turuplatsidel! 44  Häda teile, sest te olete otsekui mälestushauad, mis on tähistamata, nii et inimesed käivad nende peal ega tea seda!” 45  Seepeale ütles keegi seadusetundja talle: ”Õpetaja, seda öeldes solvad sa ka meid.” 46  Siis ta ütles: ”Häda teilegi, seadusetundjad, sest te koormate inimesi raskete kandamitega, aga ise ei puutu te neid kandameid ühe sõrmegagi! 47  Häda teile, sest te ehitate mälestushaudu prohvetitele, kuid teie esiisad tapsid neid! 48  Te olete ju olnud tunnistajaks oma esiisade tegudele, ja ometi te nõustute nendega, sest nemad tapsid prohveteid, aga teie ehitate neile hauakoopaid. 49  Sellepärast on Jumala tarkus ka öelnud: ’Ma saadan neile prohveteid ja apostleid ning osa neist nad tapavad ja teisi kiusavad taga, 50  et sellelt põlvkonnalt nõutaks kõigi prohvetite verd, mis on valatud maailma rajamisest alates, 51  Aabeli verest kuni Sakarja vereni, kes tapeti altari ja templi vahel.’ Jah, ma ütlen teile: seda nõutakse sellelt põlvkonnalt. 52  Häda teile, seadusetundjad, sest te olete võtnud ära teadmiste võtme; te pole ise sisse läinud ja olete takistanud neid, kes on tahtnud sisse minna!” 53  Kui ta siis sealt välja läks, hakkasid kirjatundjad ja variserid talle hirmsasti peale trügima ja ründama teda küsimustega paljude muude asjade kohta, 54  varitsedes teda, et tabada teda midagi ütlemast.

Allmärkused

Või ”kes meie vastu patustab”.
Või ”lihtne”, ”siiras”, ”suunatud ühele asjale; fookuses”, ”helde”.
Või ”on halb”, ”on kade”.
Siin on mõeldud rituaalset käte pesemist. Vt Mr 7:3.
Ravim- ja maitsetaim.