Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Efeslastele 2:1–22

2  Pealegi on Jumal teid elavaks teinud, kuigi te olite surnud oma väärsammudes ja pattudes,  milles te kunagi käisite selle maailma süsteemi* järgi, valitseja järgi, kellel on võim õhu üle, selle vaimu üle, mis on praegu tegev sõnakuulmatuse poegades.  Jah, nende keskel me kõik toimisime kunagi oma lihalike himude järgi, tehes liha ja mõtete tahtmist, ja olime loomult viha lapsed nagu teisedki.  Kuid Jumal, kes on rikas halastuse poolest, on oma suure armastuse pärast, millega ta meid on armastanud,  teinud meid elavaks koos Kristusega, kuigi me olime väärsammudes surnud — ärateenimata helduse läbi on teid päästetud —,  ja ta äratas meid üles koos temaga ja pani meid koos istuma taevastesse paikadesse ühtsuses Kristus Jeesusega,  et näidata tulevastel ajastutel* oma ärateenimata helduse võrratut rikkust oma heatahtlikkuses meie vastu, kes oleme ühtsed Kristus Jeesusega.  Selle ärateenimata helduse läbi te olete tõepoolest päästetud usu kaudu; ja see ei ole teie enda teene, see on Jumala kingitus.  See ei olene tegudest, et kellelgi poleks alust kiidelda. 10  Sest meie oleme tema kätetöö ja meid loodi ühtsuses Kristus Jeesusega heade tegude jaoks, mis Jumal on varem määranud, et me käiksime nendes. 11  Seepärast hoidke pidevalt meeles, et varem te kuulusite liha poolest teistest rahvastest inimeste hulka, teid nimetasid ümberlõikamatuks need, keda nimetati ümberlõigatuks, milliseks neid oli kätega tehtud lihas, 12  ja et te olite sel ajal ilma Kristuseta, võõrdunud Iisraeli kogukonnast ja võõrad tõotuse lepingutele, ning teil polnud lootust ja te olite ilma Jumalata selles maailmas. 13  Aga nüüd, ühtsuses Kristus Jeesusega, olete teie, kes olite kord kaugel, tulnud lähedale Kristuse vere läbi. 14  Sest tema on meie rahu, tema, kes tegi need mõlemad üheks ja hävitas vaheseina,* mis neid eraldas. 15  Oma liha kaudu tühistas ta vaenu, käskudest ja määrustest koosneva Seaduse, et luua ühtsuses endaga neist kahest rahvast üks uus inimene ja teha rahu; 16  ning et lepitada täielikult Jumalaga mõlemad rahvad ühes kehas piinaposti kaudu, sest ta kõrvaldas vaenu iseenda läbi. 17  Ja ta tuli ning kuulutas head sõnumit rahust teile, kaugelolijaile, ja rahu lähedalolijaile, 18  sest tema kaudu on meil, kummalgi rahval, ligipääs Isale ühe vaimu läbi. 19  Seepärast pole te kindlasti enam võõrad ega muulased, vaid pühade kaaskodanikud ja Jumala pere liikmed, 20  ning te olete ehitatud üles apostlite ja prohvetite vundamendile, kusjuures Kristus Jeesus ise on nurgakivi. 21  Ühtsuses temaga kasvab kogu ehitis, olles kooskõlaliselt kokku liidetud, pühaks templiks Jehoovale. 22  Ühtsuses temaga ehitatakse ka teist üles paik, kus Jumal elab vaimu kaudu.

Allmärkused

Kr ai·on′. Vt lisa 18 ”ajastu, asjadesüsteem”.
Või ”asjadesüsteemides”; kr ai·on′. Vt lisa 18.
Vihje templiala barjäärile, mis takistas mittejuute sisenemast õuedesse, kuhu võisid minna ainult juudid.