Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Apostlite teod 23:1–35

23  Vaadates üksisilmi süneedriumit, ütles Paulus: ”Mehed, vennad, ma olen elanud Jumala ees täiesti puhta südametunnistusega kuni tänase päevani.”  Seepeale käskis ülempreester Hananias neid, kes seisid tema kõrval, lüüa talle vastu suud.  Siis ütles Paulus talle: ”Küll Jumal lööb sind, sa lubjatud sein. Kas sa istud siin, et minu üle Seaduse järgi kohut mõista, ja käsid samal ajal Seadusest üle astudes mind lüüa?”  Kõrvalseisjad ütlesid: ”Kas sa sõimad Jumala ülempreestrit?”  Paulus ütles: ”Vennad, ma ei teadnud, et ta on ülempreester. Sest on kirjutatud: ’Sa ei tohi oma rahva ülemast halvasti rääkida’.”  Kui nüüd Paulus märkas, et osa neist olid saduserid, aga osa variserid, hüüdis ta süneedriumis: ”Mehed, vennad, ma olen variser ja variseri poeg! Minu üle mõistetakse praegu kohut surnute ülestõusmislootuse pärast.”  Selle ütluse tõttu tõusis variseride ja saduseride vahel tüli ja kogu rahvahulk jagunes kaheks.  Sest saduserid ütlevad, et pole ei ülestõusmist ega ingleid ega vaime, aga variserid tunnistavad avalikult neid kõiki.  Nii puhkes seal vali kisa ning mõned kirjatundjad variseride hulgast tõusid ja hakkasid ägedalt vaidlema, öeldes: ”Me ei leia selle mehe juures midagi halba, ent kui mõni vaim või ingel on temaga rääkinud, ...” 10  Kui nüüd tüli suureks läks, hakkas väeülem kartma, et nad rebivad Pauluse lõhki, ja käskis sõdurite salgal alla minna ning ta nende keskelt ära tõmmata ja kasarmusse tuua. 11  Kuid järgmisel ööl seisis Issand tema kõrval ja ütles: ”Ole hästi julge! Sest nagu sa oled andnud minu kohta põhjalikult tunnistust Jeruusalemmas, nii pead sa andma tunnistust ka Roomas.” 12  Kui nüüd saabus päev, sõlmisid juudid salaliidu ja vandusid needes, et nad ei söö ega joo enne, kui on Pauluse tapnud. 13  Selle vandenõuga ühines rohkem kui nelikümmend meest; 14  ja nad läksid peapreestrite ja vanemate juurde ning ütlesid: ”Me oleme needes vandunud, et ei võta suutäitki toitu enne, kui oleme Pauluse tapnud. 15  Seepärast tehke koos süneedriumiga väeülemale selgeks, miks tal tuleks tuua ta alla teie juurde, otsekui oleks teil kavatsus tema kohta midagi täpsemalt teada saada. Aga enne kui ta kohale jõuab, oleme meie valmis ta ära tapma.” 16  Ent Pauluse õepoeg sai nende varitsusplaanist kuulda ning ta tuli kohale ja läks kasarmusse ja teatas sellest Paulusele. 17  Siis kutsus Paulus ühe ohvitseridest enda juurde ja ütles: ”Vii see noor mees väeülema juurde, sest tal on midagi temale teatada.” 18  See võttiski tema ja viis ta väeülema juurde ning ütles: ”Vang Paulus kutsus mind enda juurde ja palus, et ma tooksin selle noore mehe sinu juurde, kuna tal on sulle midagi öelda.” 19  Väeülem viis ta kättpidi eemale ja küsis temalt omavahel olles: ”Mis sul on mulle teatada?” 20  Ta ütles: ”Juudid on leppinud kokku, et paluvad sul homme tuua Pauluse alla süneedriumisse, otsekui kavatseksid nad tema kohta midagi täpsemalt teada saada. 21  Ära ainult lase neil end veenda, sest rohkem kui nelikümmend nende meest varitseb teda ja on needes vandunud, et nad ei söö ega joo enne, kui on ta ära tapnud; ja nad on nüüd valmis, oodates, et sa täidad nende palve.” 22  Seepeale laskis väeülem noore mehe minema, olles enne teda keelanud: ”Ära lobise kellelegi, et sa mulle sellest teada andsid.” 23  Ja ta kutsus enda juurde kaks ohvitseri ning ütles: ”Pange valmis kakssada sõdurit, et need marsiksid kolmandal öötunnil* otsejoones Kaisareasse, samuti seitsekümmend ratsanikku ja kakssada odameest. 24  Seadke valmis ka koormaloomad, et Paulus võiks nende seljas sõita, ja viige ta tervelt maavalitseja Felixi juurde.” 25  Ja ta kirjutas sellise sisuga kirja: 26  ”Claudius Lysias tema ekstsellentsile maavalitseja Felixile: tervitusi! 27  Selle mehe olid juudid kinni võtnud ja tahtsid teda tappa, kuid ootamatult tulin mina sõdurite salgaga ja päästsin ta, sest ma olin teada saanud, et ta on Rooma kodanik. 28  Ja soovides kindlaks teha, mis põhjusel nad teda süüdistavad, viisin ma ta alla nende süneedriumisse. 29  Ma leidsin, et teda süüdistatakse küsimustes, mis puudutavad nende Seadust, kuid polnud ühtki sellist kaebust, mille pärast ta oleks väärinud surma või ahelaid. 30  Et aga mulle teatati salanõust selle mehe vastu, siis saadan ta otsekohe sinu juurde ning käsin süüdistajaid rääkida sinu ees, mis neil on tema vastu.” 31  Sõdurid võtsidki siis vastavalt saadud käskudele Pauluse ja viisid ta öösel Antipatrisesse. 32  Järgmisel päeval pöördusid nad tagasi kasarmusse, lastes ratsanikel temaga edasi minna. 33  Ratsanikud läksid Kaisareasse ja andsid kirja maavalitseja kätte ning viisid ka Pauluse tema ette. 34  Ta luges kirja läbi ja küsis, millisest provintsist ta on, ja selgitas välja, et Kiliikiast. 35  ”Ma kuulan su üle siis, kui ka sinu süüdistajad pärale jõuavad,” ütles ta. Ja ta käskis teda Herodese keiserlikus palees valve all hoida.

Allmärkused

Umbes kell üheksa õhtul, s.t kolmandal tunnil pärast päikeseloojangut.