Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

Apostlite teod 18:1–28

18  Pärast seda lahkus ta Ateenast ja tuli Korintosesse.  Ja ta leidis ühe Pontosest pärit juudi nimega Akvila, kes oli hiljuti tulnud Itaaliast, ja tema naise Priskilla, sest Claudius oli käskinud kõigil juutidel Roomast lahkuda. Nii ta siis läks nende juurde  ja kuna tal oli nendega sama amet, jäi ta nende koju, ja nad tegid tööd, sest nad olid ameti poolest telgitegijad.  Aga igal hingamispäeval esitas ta sünagoogis kõne ning veenis juute ja kreeklasi.  Kui nüüd Siilas ja Timoteos Makedooniast alla tulid, asus Paulus agaralt sõnaga tegelema, andes juutidele tunnistust, tõestamaks, et Jeesus ongi Kristus.  Aga kui nad talle jätkuvalt vastupanu osutasid ja põlastavalt rääkisid, raputas ta oma riideid* ja ütles neile: ”Teie veri tulgu teie pea peale. Mina olen puhas. Nüüdsest alates lähen ma teistest rahvastest inimeste juurde.”  Seetõttu lahkus ta sealt ja läks ühe mehe majja, kelle nimi oli Titius Justus ja kes kummardas Jumalat ning kelle maja oli sünagoogi kõrval.  Aga sünagoogi ülem Krispus hakkas uskuma Issandasse, samuti kogu tema majarahvas. Ja paljud korintlased, kes sõnumit kuulsid, said usklikuks ja nad ristiti.  Lisaks ütles Issand öösel Paulusele nägemuses: ”Ära karda, vaid räägi edasi ja ära ole vait, 10  sest mina olen sinuga ja keegi ei ründa sind, et sulle halba teha; sest mul on selles linnas palju rahvast.” 11  Nii jäi ta sinna aastaks ja kuueks kuuks, õpetades nende seas Jumala sõna. 12  Sel ajal kui Gallio oli Ahhaia* prokonsul, tõusid juudid üksmeelselt Pauluse vastu, viisid ta kohtunikutooli ette 13  ja ütlesid: ”See mees veenab seadusvastaselt inimesi kummardama Jumalat teistmoodi.” 14  Ent kui Paulus tahtis suu lahti teha, ütles Gallio juutidele: ”Kui see oleks tõesti mingi süütegu või kuritegu, oh juudid, siis oleks mul põhjust teid kannatlikult ära kuulata. 15  Aga kui tegemist on vaidlustega sõnade ja nimede ja teie seaduse pärast, siis vaadake ise. Mina ei taha olla kohtumõistja neis asjus.” 16  Seejärel ajas ta nad kohtunikutooli juurest ära. 17  Siis haarasid nad kõik kinni sünagoogi ülemast Soostenesest ja hakkasid teda kohtunikutooli ees peksma. Kuid Gallio ei hoolinud sellest vähimatki. 18  Ent pärast seda, kui Paulus oli viibinud seal veel üsna palju päevi, jättis ta vendadega hüvasti ja asus purjetama Süüria poole ning Priskilla ja Akvila olid koos temaga. Ja Kenkreas* oli ta lasknud oma juuksed lühikeseks lõigata, sest ta oli andnud tõotuse. 19  Nii jõudsid nad Efesosse ja ta jättis nad sinna, aga ta ise läks sünagoogi ja arutles juutidega. 20  Kuigi nad palusid teda korduvalt, et ta jääks kauemaks, ei olnud ta nõus, 21  vaid jättis nendega hüvasti ja ütles: ”Ma tulen teie juurde veel tagasi, kui Jehoova tahab.” Ja ta läks Efesosest merele 22  ning tuli alla Kaisareasse. Seejärel läks ta üles* ja tervitas kogudust ning läks siis alla Antiookiasse. 23  Ja kui ta oli viibinud seal mõnda aega, läks ta ära ja käis paigast paika läbi kogu Galaatiamaa ja Früügia, kinnitades kõiki jüngreid. 24  Efesosse tuli aga üks Apollose-nimeline juut, kes oli pärit Aleksandriast, kõneosav mees, ja tundis hästi pühakirja. 25  Talle oli suuliselt õpetatud Jehoova teed, ja et ta oli vaimu mõjul tuline, rääkis ja õpetas ta õigesti Jeesusest, kuid tundis ainult Johannese ristimist. 26  Ja see mees hakkas sünagoogis julgesti kõnelema. Kui Priskilla ja Akvila teda kuulsid, võtsid nad ta enda juurde ja seletasid talle Jumala tee täpsemini ära. 27  Kuna ta nüüd tahtis minna Ahhaiasse, kirjutasid vennad sealsetele jüngritele, kutsudes neid üles teda lahkesti vastu võtma. Kui ta siis sinna jõudis, oli ta suureks abiks neile, kes olid Jumala ärateenimata helduse tõttu uskuma hakanud; 28  sest ta tõestas innuga kõigi ees põhjalikult, et juudid eksivad, ja näitas pühakirja abil, et Jeesus on Kristus.

Allmärkused

Riiete raputamine viitas vastutusest loobumisele.
Rooma provints, mis asus Lõuna-Kreekas ja mille pealinn oli Korintos.
Korintose idapoolne sadam.
Tõenäoliselt Jeruusalemma.