Hüppa sisu juurde

Hüppa sisukorda

Jehoova tunnistajad

Vali keel eesti

1. Korintlastele 3:1–23

3  Ja nii, vennad, ei saanud ma teile rääkida nagu vaimsetele inimestele, vaid nagu lihalikele inimestele, otsekui pisikestele lastele Kristuses.  Ma toitsin teid piimaga ega andnud teile süüa midagi toekamat, sest te polnud veel küllalt tugevad. Ega te õigupoolest praegugi küllalt tugevad ole,  sest te olete ikka veel lihalikud. Sest kui teie seas on kiivust ja riidu, kas te pole siis lihalikud ega tegutse nii nagu inimesed?  Sest kui üks ütleb: ”Mina järgin Paulust”, aga teine ütleb: ”Mina Apollost”, kas te pole siis sellised nagu teisedki inimesed?  Kes on siis Apollos? Jah, kes on Paulus? Teenijad, kelle kaudu te olete saanud usklikuks, nii nagu Issand igaühele töö andis.  Mina istutasin, Apollos kastis, aga Jumal pani kasvama;  nii et istutaja ega kastja pole midagi, vaid Jumal, kes paneb kasvama.  Istutaja ja kastja on üks,* kuid kumbki saab tasu oma vaevanägemise järgi.  Sest me oleme Jumala kaastöölised. Teie olete Jumala põllumaa, Jumala ehitus. 10  Ärateenimata heldust mööda, mida Jumal mulle on osutanud, rajasin ma otsekui tark töödejuhataja vundamendi, aga keegi teine ehitab sellele. Ent igaüks jälgigu, kuidas ta sellele ehitab. 11  Sest keegi ei saa rajada muud vundamenti peale selle, mis on rajatud — see on Jeesus Kristus. 12  Kui nüüd keegi ehitab sellele vundamendile midagi kullast, hõbedast, kalliskividest, puust, heinast, õlgedest, 13  saab igaühe töö avalikuks, kuna see päev toob selle selgelt välja, sest see saab tules ilmsiks; ja tuli ise proovib läbi, milline on igaühe töö. 14  Kui kellegi töö, mis ta sellele on ehitanud, jääb püsima, saab ta tasu; 15  kui kellegi töö põleb ära, kannatab ta kahju, aga ta ise pääseb; ometi, kui nii läheb, toimub see otsekui läbi tule. 16  Kas te ei tea, et te olete Jumala tempel ja et teie sees elab Jumala vaim? 17  Kui keegi hävitab Jumala templi, hävitab Jumal tema, sest Jumala tempel on püha, ja see tempel olete teie. 18  Ärgu ükski ennast petku: kui keegi teist arvab, et ta on tark sellel ajastul,* siis saagu ta rumalaks, et ta saaks targaks. 19  Sest selle maailma tarkus on Jumala silmis rumalus; on ju kirjutatud: ”Tema püüab kinni targad nende kavaluses.” 20  Ja jälle: ”Jehoova teab, et tarkade arutlused on tühised.” 21  Seepärast ärgu ükski kiidelgu inimeste üle; sest kõik kuulub teile, 22  olgu Paulus või Apollos või Keefas või maailm või elu või surm või käesolev või tulev — kõik kuulub teile; 23  teie omakorda kuulute Kristusele; Kristus omakorda kuulub Jumalale.

Allmärkused

Vt Joh 10:30 allm.
Või ”asjadesüsteemis”; kr ai·on′. Vt lisa 18.