VAADE

(Õpetussõnad 2:1)

 1. 1. Meil on üks aare, hinnaline raamat.

  See rahvail lootust, rõõmuküllust toob.

  Kes vaimselt surnud, elujõu sealt saavad,

  see pimedaile nägemise loob.

  Jehoova sõna on see kallis raamat.

  Ta sõnaseadjaid juhtis püha vaim.

  Need mehed siiralt armastasid Loojat

  ja tema vaimust sütitatud said.

 2. 2. Jehoova tahtel on nad pannud kirja,

  kuis said kord loodud taevas ja ka maa,

  kuis patusüüd veel inimestel polnud

  ja kuis jäid paradiisist ilma nad.

  Ka sellest inglist on nad meile rääkind,

  kes Loojat laimas, teotust talle tõi.

  See sõge mäss meil ängistust on toonud,

  kuid teame, peagi käes Jehoova võit.

 3.  3. Nii põnev aeg meil nüüd on kätte jõudnud,

  sest ülal taevas Kristusel on troon.

  Me tulvil rõõmu räägime ta riigist

  ja õnnistustest, mis see peagi toob.

  See sõnum hea, mis kirjas pühas Piiblis,

  meil annab jõudu, õnnelikuks teeb.

  Ja nõnda valdab rahu meie meeli.

  Jehoova sõna – elav aare see.