VAADE

(Roomlastele 15:7)

 1. 1. Oo, kuis me rõõmsad, olles siin kõik koos!

  Jehoova teid on meil tunda soov.

  Tõevett nii heldelt pakub kõigil ta.

  Kel janu, tulge võtke, see otsa ei saa.

 2. 2. Kiitkem Jehoovat, et on vendi häid,

  kes lahkel käel võtmas vastu meid.

  Kalliks neid vendi pidagem siis kõik.

  Ja tervitagem neid, kelle tee siia tõi.

 3. 3. Kaikub Jehoova kutse kogu maal,

  et tõetee leida veel paljud saaks.

  Tõmbab Jehoova poja kaudu neid.

  Siis võtkem üksteist vastu, kuis võtnud ta meid.