VAADE

(Heebrealastele 1:6)

 1. 1. Kristust tervitagem!

  Tal hiilgus ja au ja kroon.

  Ta õiglust kiivalt kaitseb

  ja heaolu maale toob.

  On Kristusele kallis

  me Looja nimi suur.

  Ta ausse selle tõstab,

  Jehooval allub truult.

  (REFRÄÄN)

  Kristust tervitagem!

  Ta Siionil, pühal mäel.

  Nüüd kiitkem kõik Jehoovat,

  sest võim tema võitu käes!

 2. 2. Kristust tervitagem!

  Ta ohvriks me eest end tõi.

  Ta maksis lunahinna

  ja tee Isa juurde lõi.

  Nüüd mõrsja Kristust ootab,

  on valmis valges rüüs.

  See liit toob au Jehooval

  ning kaotab patusüü.

  (REFRÄÄN)

  Kristust tervitagem!

  Ta Siionil, pühal mäel.

  Nüüd kiitkem kõik Jehoovat,

  sest võim tema võitu käes!