VAADE

(Apostlite teod 20:35)

 1. 1. Palju meil on puudusi, arvukad me vead.

  Siiski Jumal hoolivalt teeb meil aina head.

  Looja on hell ja truu, lahkem kui keegi muu.

  Soovib ta, et aitaks me nõrku endi seas.

 2. 2. Vahel see, kes rõõmus näib, kurbust tunda võib.

  Usk võib kõigil raugeda, nõrgad taoti kõik.

  Looja me nõrkust näeb, kinni meil haarab käest.

  Näitab ta, kui suur küll on armastuse võim.

 3. 3. Nõrkasid kui aitame armastaval moel,

  tõusevad nad püsti taas püha vaimu toel.

  Laskem end voolida tõeliselt hoolivaks.

  Tugevdagu teisi me hool ja sõna soe.