MIKS SEE ON TÄHTIS. Inimesed peavad hüüdma appi Jehoova nime, et saada päästetud. (Ro 10:13, 14.) Siiski ei soovi mitte kõik, kes nõustuvad piibliuurimisega, elada Jehoova normide järgi. Me kasutame oma hinnalist kuulutustööaega parimal viisil, kui aitame neid, kes soovivad Jehoovale meeldida ning teevad selleks oma elus muudatusi. Kui piibliõpilane ei ole mõistliku aja jooksul märkimisväärselt edenenud, oleks arukas kasutada oma aega ja jõudu hoopis nende jaoks, keda Jehoova tõmbab enda ja oma organisatsiooni ligi. (Joh 6:44.) Samas, kui ta tulevikus teeb oma elus muudatusi ja näitab, et on „valmis vastu võtma tõde, mis viib igavesse ellu”, jätkame rõõmuga piibliuurimist. (Ap 13:48.)

KUIDAS SEDA TEHA

  • Kiida õpilast, et ta soovib tõde tundma õppida (1Ti 2:4)

  • Juhi tähelepanu sellele, kui oluline on õpitut ellu rakendada (Lu 6:46–49)

  • Aruta lahkelt Jeesuse mõistujuttu külvajast ja palu tal mõelda, mis takistab tal edenemast (Mt 13:18–23)

  • Selgita taktitundeliselt, miks sa lõpetad temaga uurimise

  • Anna talle teada, et tuled tema juurest aeg-ajalt läbi, ning et uurimist on võimalik jätkata, kui ta teeb edusamme

VAATA VIDEOT JA SEEJÄREL VASTA JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE

  • Mis näitas selles vestluses, et õpilane polnud teinud vaimseid edusamme?

  • Kuidas aitas kuulutaja piibliõpilasel mõista, et tal on vaja teha muudatusi?

  • Kuidas andis kuulutaja mõista, et hiljem on võimalik uurimist jätkata?