●○○ ESMAVESTLUS

Küsimus. Kas Piibli nõuanded on ikka veel ajakohased?

Piiblikoht. 2Ti 3:16

Küsimus korduskülastuseks. Kas Piibel on teadusega kooskõlas?

○●○ ESIMENE KORDUSKÜLASTUS

Küsimus. Kas Piibel on teadusega kooskõlas?

Piiblikoht. Ii 26:7

Küsimus korduskülastuseks. Kas Piibli nõuanded on praktilised?

○○● TEINE KORDUSKÜLASTUS

Küsimus. Kas Piibli nõuanded on praktilised?

Piiblikoht. Õp 14:30

Küsimus korduskülastuseks. Kas Piibel on ennustanud tulevikku õigesti?