MIKS SEE ON TÄHTIS. Kui „inimese südame mõtted on nagu sügaval asuv vesi”, siis küsimused on nagu pang, millega neid ammutada. (Õp 20:5.) Küsimused aitavad meil kuulajaid vestlusse kaasa tõmmata. Vastused hästi valitud küsimustele annavad meile väärtuslikku tagasisidet. Jeesus esitas küsimusi oskuslikult. Kuidas saame teda jäljendada?

KUIDAS SEDA TEHA

  • Esita seisukohta selgitavaid küsimusi. Jeesus esitas terve rea küsimusi, et teada saada, mida tema jüngrid arvavad. (Mt 16:13–16; be, lk 238, lõigud 4–6.) Milliseid seisukohti selgitavaid küsimusi sina võiksid esitada?

  • Esita suunavaid küsimusi. Et parandada Peetruse mõtteviisi, esitas Jeesus küsimusi ja andis võimalikud vastused, mis suunasid Peetrust õigele järeldusele. (Mt 17:24–26.) Milliseid suunavaid küsimusi võiksid sina esitada, et aidata kellelgi jõuda õigele järeldusele?

  • Kiida oma kuulajat. Kui kirjatundja oli Jeesusele arukalt vastanud, kiitis Jeesus teda. (Mr 12:34.) Kuidas võiksid sina kiita kedagi, kes vastab sinu küsimusele?

VAATA VIDEO „TEE SAMA TÖÖD, MIDA TEGI JEESUS. ÕPETA” ESIMEST OSA. SEEJÄREL VASTA JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE.

  • Miks on see näide kehvast õpetamisoskusest, kuigi info ise on õige?

  • Miks peaksime tegema enamat kui vaid selgitama infot?

VAATA SELLE VIDEO TEIST OSA JA SEEJÄREL VASTA JÄRGMISTELE KÜSIMUSTELE.

  • Millest oli näha, et vend esitas küsimusi oskuslikult?

  • Milliseid teisi tema õpetamise aspekte saame jäljendada?

Millist mõju avaldab teistele see, kuidas me õpetame? (Lu 24:32)