Veidi enne paasapüha aastal 32 m.a.j tegi Jeesus ühe imeteo, ainsa, mis on kirjas kõigis neljas evangeeliumis.

Seda imet tehes kasutas Jeesus moodust, mida ta on kasutanud kuni meie päevini.

14:16–21

  • Jeesus andis oma jüngritele juhise toita rahvahulki, kuigi neil oli vaid viis leiba ja kaks kala

  • Jeesus võttis leivad ja kalad ning jaotas pärast palvet need jüngritele, kes omakorda jaotasid need rahvahulkadele

  • Imekombel oli toitu rohkem, kui jõuti süüa. Jeesus toitis tuhanded vaid väheste, oma jüngrite kaudu

  • Jeesus ennustas, et viimseil päevil määrab ta kanali, mis annab vaimset „toitu õigel ajal” (Matteuse 24:45)

  • Aastal 1919 määras Jeesus ustava ja aruka orja, väikse grupi võitud vendi, oma majateenijate üle, keda tuli toita

  • Selle väikse grupi võitud vendade kaudu kasutas Jeesus samasugust moodust kui esimesel sajandil

Kuidas saan mina näidata, et tunnustan seda kanalit, mille kaudu Jeesus jagab inimestele vaimset toitu, ja pean sellest lugu?