„Teda põlati ja välditi ... Meie aga pidasime teda nuhelduks, Jumala poolt lööduks ja vaevatuks.”

53:3–5

  • Jeesust põlati ja teda süüdistati jumalateotuses. Mõned arvasid, et Jumal karistab teda, otsekui nuhtleb teda jäleda haigusega

„Jehoova tahe oli ta purustada ... ja tema kaudu saab teoks Jehoova tahe.”

53:10

  • Kui Jehoova nägi, kuidas ta poeg surmatakse, valmistas see talle kahtlemata kannatusi. Ent ta tundis sügavat heameelt Jeesuse täieliku ustavuse üle. Jeesuse surm andis vastuse Saatana tõstatatud vaidlusküsimusele seoses jumalateenijate ustavusega. Samuti tõi see kasu kõigile kahetsevatele inimestele. Seega aitas Jeesuse surm Jehoova tahet teoks teha