Nehemja kaitses tuliselt õiget jumalateenimist

13:4–9, 15–21, 23–27

  • Ülempreester Eljasib lasi end mõjutada uskmatul Jumala vastasel Toobijal

  • Eljasib andis Toobija käsutusse ühe templi söögiruumi

  • Nehemja viskas välja kogu Toobija mööbli, puhastas ruumi ja andis selle taas õigesse kasutusse

  • Nehemja jätkas Jeruusalemma puhastamist igasugusest ebapuhtusest