Tišri 455 e.m.a

8:1–18

  1. Ilmselt oli Nehemja see, kes lasi rahva jumalateenimiseks kokku kutsuda

  2. Tulemuseks oli suur rõõmupidu

  3. Perepead kogunesid, et teada saada, kuidas paremini Jumala seadust järgida

  4. Rahvas tegi ettevalmistusi rõõmurohke lehtmajadepüha tähistamiseks