• Laul 86 ja palve

  • Sissejuhatus (kuni 3 min)

AARDEID JUMALA SÕNAST

VALMISTUME KUULUTUSTÖÖKS

  • Esmavestlus (kuni 2 min). Paku brošüüri „Kuuletu Jumalale ja ela igavesti”. Raja alus korduskülastuseks.

  • Korduskülastus (kuni 4 min). Näita, kuidas teha korduskülastust kellelegi, kes on saanud brošüüri „Kuuletu Jumalale ja ela igavesti”. Aruta lehekülgi 2 ja 3. Raja alus järgmiseks korduskülastuseks.

  • Piibliuurimine (kuni 6 min). Näita, kuidas juhatada piibliuurimist, kasutades brošüüri „Kuuletu Jumalale ja ela igavesti” lehekülgi 4 ja 5. (km 7/12, lk 2–3, lõigud 3–5)

KRISTLIK ELUVIIS

  • Laul 71

  • Kohalikud vajadused (10 min)

  • Millist kasu on koosoleku uus formaat ja töövihik sulle toonud? (5 min). Arutelu. Palu kuulajaskonnal rääkida, millist kasu on nemad saanud uuest nädalasisesest koosolekust. Innusta kõiki koosolekuosadeks hoolega ette valmistama.

  • Koguduse piibliuurimine. ia, 10. ptk, lõigud 1–11, kast „Kui kaua kestis põud Eelija ajal?” (30 min)

  • Kokkuvõte ja järgmise nädala koosoleku tutvustus (3 min)

  • Laul 149 ja palve